Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà LÊ THỊ THANH VÂN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 47/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản thừa kế do Bà LÊ THỊ THANH VÂN để lại là quyền sở hữu đối với cổ phần (mã số cổ đông B0288) của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC theo Giấy chứng nhận cổ đông ngày 02/01/2008 của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Bà LÊ THỊ THANH VÂN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên    : VÕ THỤY VI                                             Sinh năm: 1972
         CMND số    : 022 387 394 cấp tại CA TP. HCM            
   Thường trú  : 502/35/7 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
   Là con của Bà LÊ THỊ THANH VÂN
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Bà LÊ THỊ THANH VÂN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà LÊ THỊ THANH VÂN sinh năm 1944, chết ngày 06/12/2014 (Theo giấy chứng tử số 110, quyển số 01/2014 ngày 06/12/2014 của Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế do Bà LÊ THỊ THANH VÂN để lại là quyền sở hữu đối với cổ phần (mã số cổ đông B0288) của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC theo Giấy chứng nhận cổ đông ngày 02/01/2008 của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LÊ THỊ THANH VÂN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà LÊ THỊ THANH VÂN gồm:
 • Cha của bà LÊ THỊ THANH VÂN là ông LÊ VĂN THẢ, chết ngày 27/3/2001, chết  trước bà LÊ THỊ THANH VÂN (có giấy chứng tử).
 • Mẹ của bà LÊ THỊ THANH VÂN là bà TRẦN THỊ ĐÂY, chết  trước bà LÊ THỊ THANH VÂN từ rất lâu, không có giấy chứng tử.
 • Từ sau khi Ông VÕ NGỌC VIỄN chết ngày 19/6/2002, bà LÊ THỊ THANH VÂN sống độc thân không đăng ký kết hôn với ai, không chung sống như vợ chồng với ai cho đến khi chết.
 • Bà LÊ THỊ THANH VÂN có hai người con là VÕ ANH THY và VÕ THỤY VI.
 • Bà VÕ ANH THY đã từ chối nhận phần di sản mà mình được thừa kế từ Bà LÊ THỊ THANH VÂN đối với di sản thừa kế là quyền sở hữu đối với cổ phần (mã số cổ đông B0288) của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC theo Văn bản từ chối nhận di sản do Văn phòng công chứng Gia Định thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 001636 ngày 28/01/2015.
(Kèm theo Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà VÕ THỤY VI).
Bằng văn bản này, bà: VÕ THỤY VI đồng ý nhận di sản thừa kế do bà LÊ THỊ THANH VÂN để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà LÊ THỊ THANH VÂN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 508
 • tháng này: 40232
 • Tổng lượt truy cập: 5181550