Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà LÂM THỊ KIM HỒNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:129/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 66, địa chỉ: 97 đường số 9, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà LÂM THỊ KIM HỒNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : VÕ THÀNH LÂM                                     Sinh năm: 1963
CMND số       : 020 890 821 cấp tại CA TP.HCM
            Là  chồng bà LÂM THỊ KIM HỒNG
 1. Ông                 : VÕ MINH TRUNG                                               Sinh năm: 1978
CMND số       : 023 216 103 cấp tại CA Tp.HCM             
 1. Bà                   : VÕ THỊ NGỌC HẠNH                                        Sinh năm: 1981
CMND số       : 023 606 087 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : VÕ MINH PHÚC                                                  Sinh năm: 1983
CMND số       : 023 609 809 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : VÕ MINH HIẾU                                                   Sinh năm: 1984
CMND số       : 023 609 808 cấp tại CA Tp.HCM
Cùng là con bà LÂM THỊ KIM HỒNG
Cùng thường trú: 97 đường số 9, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà LÂM THỊ KIM HỒNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà LÂM THỊ KIM HỒNG (sinh năm 1959) chết ngày 26/12/2012 (Theo giấy chứng tử số 170/2010, quyển số 01 do UBND Phường 4, Quận 8, Tp.HCM cấp ngày 27/12/2012).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 66, địa chỉ: 97 đường số 9, Phường 4, Quận 8, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liền với đất số BX 567785, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03118 do UBND Quận 8 Tp.HCM cấp ngày 15/01/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LÂM THỊ KIM HỒNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà LÂM THỊ KIM HỒNG gồm:
 • Cha của bà LÂM THỊ KIM HỒNG không nhớ họ tên, đã chết trước bà LÂM THỊ KIM HỒNG, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của bà LÂM THỊ KIM HỒNG không nhớ họ tên, đã chết trước bà LÂM THỊ KIM HỒNG, không có giấy chứng tử.
 • Chồng bà LÂM THỊ KIM HỒNG là VÕ THÀNH LÂM Sinh năm: 1963
 • Bà LÂM THỊ KIM HỒNG có các người con như đã nêu trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: VÕ THÀNH LÂM, VÕ MINH TRUNG, VÕ THỊ NGỌC HẠNH, VÕ MINH HIẾU, VÕ MINH PHÚC  đồng ý nhận di sản thừa kế do bà LÂM THỊ KIM HỒNG để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông bà LÂM THỊ KIM HỒNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 8, TP.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 518
 • tháng này: 40242
 • Tổng lượt truy cập: 5181560