Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông VŨ VĂN BÁT và bà NGUYỄN THỊ CHÍN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 14 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 75, địa chỉ: 2400/2 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông VŨ VĂN BÁT và bà NGUYỄN THỊ CHÍN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Bà                   : VŨ THỊ KIM PHƯỢNG                                         Sinh năm: 1977
CMND số       :  023 028 731          
Thường trú     : 2400/2 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP. HCM
Là con của Ông VŨ VĂN BÁT và bà NGUYỄN THỊ CHÍN
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông VŨ VĂN BÁT và Bà NGUYỄN THỊ CHÍN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông VŨ VĂN BÁT sinh năm 1933, chết ngày 07/4/2007 (Theo giấy chứng tử số 38, quyển số 01/2007 ngày 09/4/2007 của Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).
Bà NGUYỄN THỊ CHÍN sinh năm 1932, chết ngày 01/10/2013 (Theo giấy chứng tử số 110, quyển số 01/2013 ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 75, địa chỉ: 2400/2 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 575298, số vào sổ cấp GCN: CH02366 ngày 16/12/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cấp; Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 22/12/2014).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông VŨ VĂN BÁT và Bà NGUYỄN THỊ CHÍN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông VŨ VĂN BÁT và Bà NGUYỄN THỊ CHÍN gồm:
  • Cha và mẹ của Ông VŨ VĂN BÁT và Bà NGUYỄN THỊ CHÍN chết trước Ông VŨ VĂN BÁT và Bà NGUYỄN THỊ CHÍN, không có giấy chứng tử.
  • TỪ sau khi không VŨ VĂN BÁT chết ngày 07/4/2007, bà NGUYỄN THỊ CHÍN sống độc thân, không đăng ký kết hôn với ai cho đến khi chết.
  • Ông VŨ VĂN BÁT và Bà NGUYỄN THỊ CHÍN chỉ có một người con duy nhất là bà VŨ THỊ KIM PHƯỢNG      
 (Đính kèm giấy khai sinh, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà VŨ THỊ KIM PHƯỢNG).
Bằng văn bản này, Bà VŨ THỊ KIM PHƯỢNG đồng ý nhận di sản thừa kế do Ông VŨ VĂN BÁT và Bà NGUYỄN THỊ CHÍN để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông VŨ VĂN BÁT và Bà NGUYỄN THỊ CHÍN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 8, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 541
  • tháng này: 40265
  • Tổng lượt truy cập: 5181583