Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông VÕ QUANG KHẢI

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 131/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 26, địa chỉ thửa đất: 97/13 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông VÕ QUANG KHẢI để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Bà                    : TRƯƠNG THỊ CẨM RẾT                                   Sinh năm: 1961
CMND số       : 023 280 001 cấp tại CA TP. HCM             
Thường trú      : 143/4D/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Là vợ của ông VÕ QUANG KHẢI
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông VÕ QUANG KHẢI.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông VÕ QUANG KHẢI sinh năm 1939, chết ngày 02/11/2013 (Theo giấy chứng tử số 112, quyển số 01/2013 ngày 08/11/2013 do Ủy van nhân dân Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cấp).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 26, địa chỉ thửa đất: 97/13 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 063259, số vào sổ cấp GCN: CH 03108 ngày 03/4/2015; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất (Đính kèm)).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông VÕ QUANG KHẢI không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông VÕ QUANG KHẢI gồm:
  • Cha và mẹ của Ông VÕ QUANG KHẢI chết trước Ông VÕ QUANG KHẢI, không có giấy chứng tử.
  • Ông VÕ QUANG KHẢI có vợ là bà TRƯƠNG THỊ CẨM RẾT.  
  • Ông VÕ QUANG KHẢI và bà TRƯƠNG THỊ CẨM RẾT không có con, con riêng, con nuôi, cha mẹ nuôi
(Đính kèm Giấy chứng nhận kết hôn, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà TRƯƠNG THỊ CẨM RẾT).
Bằng văn bản này, bà: TRƯƠNG THỊ CẨM RẾT đồng ý nhận di sản thừa kế do Ông VÕ QUANG KHẢI để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông VÕ QUANG KHẢI hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 710
  • tháng này: 40434
  • Tổng lượt truy cập: 5181752