Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông TỪ THÂN và bà LƯ LANG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 500 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày  17 tháng   12 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà tại địa chỉ số 229/9 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông TỪ THÂN và bà LƯ LANG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : LƯ TÔ HÁ                                                 Sinh năm: 1954
CMND số       : 020 883 510 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 229/9 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
Là con ông Từ Thân và bà Lư Lang.         
 1. Ông                 : LƯU VĂN MỀN                                        Sinh năm: 1971
CMND số       : 264 501 074 cấp tại CA tỉnh Ninh Thuận         
Tạm trú          : 229/9 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM
            Là con của ông Lư Tô Hà và là cháu nội của ông Từ Thân và bà Lư Lang
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế theo pháp luật của  ông Từ Thân và bà Lư Lang.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Ông TỪ THÂN, Chết năm: 1959, không có giấy chứng tử (Theo Tường trình và cam kết của người khai di sản).
 2. Bà LƯ LANG (Sinh năm: 1913), Chết năm: 1990 (Theo giấy chứng tử số: 126, Quyển số: 0 do UBND Phường 4, Quận 5, Tp. HCM cấp ngày 11/08/1990).
 3. Ông LƯ TÔ HÀ chết ngày 28/11/2012 (Theo giấy chứng tử số 80, quyển số 01/2012 đăng ký tại UBND Phường 4, Quận 5, Tp.HCM ngày 29/11/2012).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 229/9 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM  theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 795/GCN-NĐ.5 do UBND Quận 5, Tp.HCM cấp ngày 04/08/2004; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 11/08/2004.
 
 
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận di sản thừa kế của ông TỪ THÂN (Chết năm: 1959) và bà LƯ LANG (Chết năm: 1990):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Từ Thân và bà Lư Lang không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông Thân, bà Lang gồm:
 • Cha, Mẹ của ông TỪ THÂN không rõ họ tên chết trước ông Thân từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Cha, Mẹ của bà LƯ LANG không rõ họ tên chết trước bà Lang từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Ông TỪ THÂN và bà LƯ LANG có tất cả 05 người con gồm:
+) Ông TỪ LÊ (Sinh năm: 1934), Chết năm: 1989, chết độc thân, không có con     ruột, con nuôi nào không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
+ Ông TỪ CHÂU (Sinh năm: 1936) chết độc thân, không có con ruột, con nuôi nào, chết trước ông Từ Thân và bà Lư Lang từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
+) Ông LƯ TÔ HA (Sinh năm: 1940), Chết năm: 1981 chết độc thân, không có con ruột, con nuôi nào, không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
+) Ông LƯ TÔ HÀ, Sinh năm: 1949 (Theo cam kết của người khai di sản và tờ khai gia đình).
+) Ông LƯ TÔ HÁ, Sinh năm: 1954 (Có Tờ khai gia đình).
 • Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Từ Thân và bà Lư Lang để lại gồm: LƯ TÔ HÀ và LƯ TÔ HÁ.
 1. Khai nhận Phần di sản thừa kế của ông LƯ TÔ HÀ (Chết năm: 2012) – Phần ông Hà được thừa kế từ cha mẹ (ông Từ Thân và bà Lư Lang)
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông LƯ TÔ HÀ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông LƯ TÔ HÀ gồm:
 • Cha của Ông LƯ TÔ HÀ tên là TỪ THÂN chết năm 1959, chết trước Ông HÀ từ lâu không có giấy chứng tử  (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Mẹ của Ông LƯ TÔ HÀ tên là LƯ LANG chết năm 1990 chết trước Ông HÀ (Có giấy chứng tử).
 • Vợ của Ông LƯ TÔ HÀ là bà LÂM THỊ MƯNG, chết năm 1992 chết trước ông HÀ không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Ông LƯ TÔ HÀ có 01 người con duy nhất là LƯU VĂN MỀM (Theo cam kết của người khai di sản và Sổ đăng ký tạm trú)
 • Như vậy, ông LƯU VĂN MỀM là người duy nhất thừa kế phần di sản do ông Lư Tô Hà để lại.
Bằng văn bản này, Ông LƯ TÔ HÁ và ông LƯU VĂN MỀN đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Từ Thân và bà Lư Lang và ông Lư Tô Hà để lại theo luật định.
 
 
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Từ Thân, bà Lư Lang và ông Lư Tô Hà hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 610
 • tháng này: 40334
 • Tổng lượt truy cập: 5181652