Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông PHAN TÂN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 142/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Phan Tân tại địa chỉ: 262/45 (số cũ: 83/45) Đường Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông PHAN TÂN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : PHẠM THỊ HỒNG                                   Sinh năm: 1945
CMND số       : 021 974 766 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 262/45 Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM
            Là  vợ ông Phan Tân
 1. Ông                 : PHAN NGỌC LONG                               Sinh năm: 1968
CMND số       : 021 974 767 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 262/45 Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM
 1. Bà                   : PHAN NGỌC MAI                                   Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 457 714 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 147 B Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
 1. Ông                 : PHAN NGỌC AN                                      Sinh năm: 1972
Thường trú     : 262/45 Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM
            Cùng là con ông Phan Tân
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Phan Tân.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông PHAN TÂN (Sinh năm 1937) chết ngày 26/01/2015 (Theo giấy chứng tử số 11, Quyển số: 01/2015, đăng ký tại UBND Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM ngày 27/01/2015). Nơi thường trú cuối cùng:  262/45 Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Phan Tân tại địa chỉ: 262/45 (số cũ: 83/45) Đường Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyneef
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Phan Tân không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Phan Tân gồm:
 • Cha của ông Phan Tân tên là Phan Cơ, Chết năm: 1991 (Có giấy chứng tử).
 • Mẹ của ông Phan Tân tên là Trương Hưng, Chết năm: 1962 không có giấy chứng tử (Theo tường trình về quan hệ nhân thân của người khai di sản)
 • Vợ ông Phan Tân là bà Phạm Thị Hồng, Sinh năm1945 (Có hôn thú).           
 • Ông Phan Tân có 03 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: PHẠM THỊ HỒNG, PHAN NGỌC LONG, PHAN NGỌC MAI, PHAN NGỌC AN là những người thừa kế di sản của ông Phan Tân để lại.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Phan Tân hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 592
 • tháng này: 40316
 • Tổng lượt truy cập: 5181634