Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông PHẠM NGỌC DƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ VINH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 80 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 10 tháng 03  năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số: 41, Tờ bản đồ số 3 BĐĐC P5/Q5, Địa chỉ: Số nhà 91 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 5, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông PHẠM NGỌC DƯƠNG và bà NGUYỄN THỊ VINH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : PHẠM NGỌC DOANH                                       Sinh năm: 1952
CMND số       : 022 183 576 cấp tại CA Tp.HCM               
Thường trú      : 91 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
 1. Bà                    : PHẠM VIỆT HẠNH                                             Sinh năm: 1954
CMND số       : 022 183 651 cấp tại CA Tp.HCM               
Thường trú      : TK 32 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM
 1. Ông                 : PHẠM NGỌC THẮNG                                       Sinh năm: 1958
CMND số       : 021 559 821 cấp tại CA Tp.HCM               
Thường trú      : 91 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
 1. Bà                    : PHẠM THỊ KIM TRINH                         Sinh năm: 1959
CMND số       : 022 183 572 cấp tại CA Tp.HCM               
Thường trú      : 66/2 Trệt, lửng, Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
 1. Ông                 : PHẠM NGỌC TIẾN                                             Sinh năm: 1963
CMND số       : 022 075 227 cấp tại CA Tp.HCM               
Thường trú      : 6 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Cùng là con ông Phạm Ngọc Dương và bà Nguyễn Thị Vinh
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế theo di chúc của  ông Phạm Ngọc Dương và bà Nguyễn Thị Vinh.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Ông PHẠM NGỌC DƯƠNG (Sinh năm 1925) chết ngày 18/12/2013 (Theo giấy chứng tử số 110/2013, Quyển số: 01/2013, đăng ký tại UBND Phường 5, Quận 5, Tp.HCM ngày 21/12/2013).
 2. Bà NGUYỄN THỊ VINH (Sinh năm 1926) chết ngày 01/01/2012 (Theo giấy chứng tử số 01/2012, Quyển số: 01/2012, đăng ký tại UBND Phường 5, Quận 5, Tp.HCM ngày 07/01/2012).
Cùng có nơi thường trú cuối cùng: 91 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số: 41, Tờ bản đồ số 3 BĐĐC P5/Q5, Địa chỉ: Số nhà 91 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AE-167157, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H03141 do UBND Quận 5, Tp.HCM cấp ngày 24/11/2006.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Phạm Ngọc Dương và bà Nguyễn Thị Vinh có để lại Di chúc do UBND Phường 5, Quận 5, Tp.HCM chứng thực số: 02, quyển số 01 ngày 16/02/2009. Do đó, những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của ông Phạm Ngọc Dương và bà Nguyễn Thị Vinh gồm:
 • Cha Mẹ của ông Phạm Ngọc Dương là ông Phạm Ngọc Kính và bà Trần Thị Nhu chết trước ông Dương từ lâu không có giấy chứng tử (Có Giấy cam kết).
 • Cha Mẹ của bà Nguyễn Thị Vinh là ông Nguyễn Văn Biên và bà Nguyễn Thị Quý chết trước bà Vinh từ lâu không có giây chứng tử (Có giấy cam kết)
 • Ông Phạm Ngọc Dương và bà Nguyễn Thị Vinh là vợ chồng.       
 • Ông Phạm Ngọc Dương và bà Nguyễn Thị Vinh không có người con nào chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động (Theo cam kết của người khai di sản).
Bằng văn bản này, các ông, bà: PHẠM NGỌC DOANH, PHẠM VIỆT HẠNH, PHẠM NGỌC THẮNG, PHẠM THỊ KIM TRINH, PHẠM NGỌC TIẾN đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Phạm Ngọc Dương và bà Nguyễn Thị Vinh để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Ngọc Dương và bà Nguyễn Thị Vinh hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 15
 • Hôm nay: 715
 • tháng này: 40439
 • Tổng lượt truy cập: 5181757