Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông PHÙNG CHẤN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 114/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là 11 Sổ tiết kiệm.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 13, QUẬN 11, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông PHÙNG CHẤN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Ông                        :  PHÙNG HỒNG                            Năm sinh: 1950
CMND số              : 021 965 431 cấp tại CA. TPHCM
Thường trú            : 188/149 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, Tp.HCM
Là em ruột của ông PHÙNG CHẤN.
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ hai của ông Phùng Chấn.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông PHÙNG CHẤN (Sinh năm 1949) chết ngày 02/03/2015 (Theo giấy chứng tử số 18, Quyển số: 1/2015; đăng ký tại UBND Phường 13, Quận 11, Tp.HCM ngày 02/03/2015).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là:
 1. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm VND có kỳ hạn số: DD 957617, số tài khoản: 31137428 tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam.
 2. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm VND có kỳ hạn số: DD 533747, số tài khoản: 25430388 tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam.
 3. Số dư tiền gửi trong Sổ tiết kiệm số: AA 05374709, Số tài khoản: 002442080003 tại Ngân hàng Đông Á, Phòng Giao dịch Nguyễn Trãi, Chi nhánh Quận 5, Tp.HCM.
 4. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số: P7 48193, số tài khoản: 171722129 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh, Chi nhánh Chợ Lớn.
 5. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số: P5 93809, số tài khoản: 169628839 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu, Chi nhánh Châu Văn Liêm.
 6. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số: 00499270, số tài khoản: 0-051-00-046573-0 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam, Phòng giao dịch 3 Tháng 2, Chi nhánh Quận 11, Tp.HCM.
 7. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số: 041-1-01-1006502-9, số tài khoản: 041-05-01-100491-6 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam, Phòng giao dịch Quận 6, Chi Nhánh Sài Gòn.
 8. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số: 3122685, số tài khoản: 0101100096470005 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn, Phòng giao An Đông, Chi nhánh Chợ Lớn.
 9. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số: AA 0591903, số tài khoản: 000670401064242 (00591903) tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công Thương, Chi nhánh Chợ Lớn.
 10. Số dư tiền gửi trong Sổ tiết kiệm số: AM 063353, Số tài khoản: 0626008222074 tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần An Bình, Phòng Giao dịch Phó Cơ Điều.
 11. Số dư tiền gửi trong Sổ tiết kiệm có kỳ hạn số: AL 8107203, Số tài khoản: 1903601461709 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Phòng giao dịch số 1, Chi nhánh Khu Công Nghiệp Tân Tạo.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Phùng Chấn không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông Chấn gồm:
 • Cha Mẹ của ông Phùng Chấn tên là PHÙNG TRIÊN, chết năm 1979 và  TRƯƠNG KIỀU, chết năm 1977, không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Lúc sinh thời đến lúc chết, ông PHÙNG CHẤN sống độc thân, không đăng ký kết hôn với ai, không sống chung với ai như vợ chồng và không có người con ruột, con nuôi nào (Theo cam kết của người khai di sản).
Những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Phùng Chấn không còn ai. Do đó, những người thừa kế thuộc hàng thứ hai di sản của ông Chấn gồm:
 • Ông nội, ông ngoại của ông Phùng Chấn không rõ họ tên chết trước ông Chấn từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Ông Phùng Chấn không có cháu ruột gọi bằng ông nội, ông ngoại (Theo cam kết của người khia nhận di sản).
 • Ông Phùng Chấn có một người em duy nhất là ông PHÙNG HỒNG (Có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, ông PHÙNG HỒNG đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Phùng Chấn để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông PHÙNG CHẤN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 11, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 762
 • tháng này: 40486
 • Tổng lượt truy cập: 5181804