Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông Nguyễn Chí Thịnh

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 116/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 01  tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 612, tờ bản đồ 21 – (BĐĐC) xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM
 
Kính gửi:       UBND xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
                      UBND Phường 1, Quận 8, TP.HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Ông: Nguyễn Chí Thịnh đã chết ngày 16/01/2010 theo Giấy chứng tử số 04, quyển số 01/2010 do UBND phường 1, Quận 8, Tp. HCM cấp ngày 16/01/2010.
Nơi thường trú cuối cùng: 450/28 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Tp. HCM
2. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Quyền sử dụng đất tại địa chỉ thửa đất: Xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. HCM theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào: H00454/7013907 do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh, Tp. HCM cấp ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi ngày 12/5/2006.
 • Trích sao Thông báo lệ phí trước bạ ngày 22/8/2014.
 1. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông Nguyễn Chí Thịnh
Theo khai nhận, ông Nguyễn Chí Thịnh chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông gồm có:
 1. Cha, mẹ của ông Nguyễn Chí Thịnh:
Điều đã chết trước ông Nguyễn Chí Thịnh (theo cam kết của người khai di sản).
 1. Vợ và con của ông Nguyễn Chí Thịnh
  1. Họ tên:           NGUYỄN THỊ HỒNG                                Sinh năm: 1957
CMND số:     020 501 942                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 450/28 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Tp. HCM
 1. Họ tên:           NGUYỄN THỊ THÚY VƯỢNG               Sinh năm: 1979
CMND số:     023 068 317                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 450/28M Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Tp. HCM
 1. Họ tên:           NGUYỄN CHÍ CHÁNH                             Sinh năm: 1981
CMND số:     023 456 777                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 290C/20A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Tp. HCM
 1. Họ tên:           NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG Sinh năm: 1984
CMND số:     023 911 903                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
 1. Họ tên:           NGUYỄN THỊ PHƯƠNG GIANG          Sinh năm: 1991
CMND số:     024 721 744                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 450/28 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, Tp. HCM
 
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của ông Nguyễn Chí Thịnh
05 người có tên dưới đây (vợ và các con của ông Nguyễn Chí Thịnh) nhận di sản là:
Quyền sử dụng đất tại địa chỉ thửa đất: Xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. HCM theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào: H00454/7013907 do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh, Tp. HCM cấp ngày 26/01/2006, đăng ký thay đổi ngày 12/5/2006.
 • Trích sao Thông báo lệ phí trước bạ ngày 22/8/2014.
 1. Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG                                          Sinh năm: 1957
 2. Bà: NGUYỄN THỊ THÚY VƯỢNG              Sinh năm: 1979
 3. Ông: NGUYỄN CHÍ CHÁNH                                    Sinh năm: 1981
 4. Bà: NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG                       Sinh năm: 1984
 5. Bà:NGUYỄN THỊ PHƯƠNG GIANG                      Sinh năm: 1991
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
 • Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND Xã Đa Phước, huyện Bình Chánh và UBND phường 1, quận 8 trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:      
- UBND X. Đa Phước, H. Bình Chánh, Tp. HCM    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- UBND Phường 7, Quận 11, TP.HCM.               
- Lưu HS - VT.

 
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 696
 • tháng này: 40420
 • Tổng lượt truy cập: 5181738