Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông NHỮ ĐÌNH QUANG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  487  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền sở hữu căn nhà số: 494/1/5D (số cũ: 498/60) Đường Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 7, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông NHỮ ĐÌNH QUANG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                    :  MẠCH QUỐC HUỆ                      Sinh năm         :  1966
CMND số       : 021 970 051  Cấp tại CA TP.HCM 
Thường trú      : 161/35 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, TP.HCM
            Là  vợ ông NHỮ ĐÌNH QUANG (có giấy chứng nhận kết hôn)
 1. Trẻ                  : NHỮ HOÀI KHÁNH TÂM        Sinh ngày 29/11/2000
Là con ông NHỮ ĐÌNH QUANG (có giấy khai sinh kèm theo)
Trẻ NHỮ HOÀI KHÁNH TÂM chưa đủ tuổi thành niên nên có mẹ là bà MẠCH QUỐC HUỆ làm đại diện theo pháp luật (có giấy khai sinh kèm theo)
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NHỮ ĐÌNH QUANG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NHỮ ĐÌNH QUANG sinh năm: 1962, chết ngày 28/08/2014 (Theo giấy chứng tử số 69/2014, quyển số 01/2014 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận 5, TP.HCM ngày 28/08/2014).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu căn nhà tại địa chỉ: 494/1/5D (số cũ: 498/60) Đường Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM, căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:
 • Giấy phép mua bán chuyển dịch nhà cửa số 1197/GP-UBQ ngày 13/09/1989 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp, TP.HCM cấp;
 • Văn tự ủy quyền nhà ngày 27/06/1989;
 • Tờ trình ngày 06/09/1989;
 • Tờ khai chuyển dịch tài sản nộp lệ phí trước bạ  ngày 06/10/1989;
 • Chứng nhận số nhà số: 18869/CN-UBND ngày 21/09/2011 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp cấp.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NHỮ ĐÌNH QUANG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NHỮ ĐÌNH QUANG gồm:
 • Cha của ông NHỮ ĐÌNH QUANG tên là NHU DAT DINH (Nhữ Đình Đạt) chết trước ông NHỮ ĐÌNH QUANG có giấy chứng tử (có giấy khai sinh, tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo)
 • Mẹ của ông NHỮ ĐÌNH QUANG tên là ĐOÀN THỊ MỸ LỆ sinh năm 1939 (có giấy khai sinh, tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo), bà ĐOÀN THỊ MỸ LỆ có Văn bản từ chối nhận di sản đã được hợp pháp hóa lãnh sự số 09/LS/CNLS/HPHLS ngày 08/10/2014 do Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại PỚT, Ô-XTRÂY-LI-A chứng nhận.
 • Vợ ông NHỮ ĐÌNH QUANG là bà MẠCH QUỐC HUỆ Sinh năm: 1966 (có giấy chứng nhận kết hôn).
 • Lúc sinh thời ông NHỮ ĐÌNH QUANG không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo).
 • Ông NHỮ ĐÌNH QUANG và bà MẠCH QUỐC HUỆ có 03 người con gồm: NHỮ QUỐC VINH; NHỮ HOÀI LINH AN và trẻ NHỮ HOÀI KHÁNH TÂM (Đính kèm giấy khai sinh).
Trong đó NHỮ QUỐC VINH; NHỮ HOÀI LINH AN có văn bản từ chối nhận di sản số 021233 ngày 05/12/2014 do Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM chứng nhận và Văn bản từ chối nhận di sản đã được hợp pháp hóa lãnh sự ngày 25/11/2014 do Tổng lãnh sự quán CHXHCN Việt Nam tại PỚT, Ô-XTRÂY-LI-A chứng nhận.
Bằng văn bản này MẠCH QUỐC HUỆ và trẻ NHỮ HOÀI KHÁNH TÂM  (có bà MẠCH QUỐC HUỆ làm đại diện) đồng ý nhận di sản thừa kế do ông NHỮ ĐÌNH QUANG để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NHỮ ĐÌNH QUANG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 7, quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 695
 • tháng này: 40419
 • Tổng lượt truy cập: 5181737