Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 102 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất (Có tài sản gắn liền với đất) tại địa chỉ thửa đất số 114 (phía trước tầng 2+tầng 3) Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 7, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do  Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN                       Sinh năm: 1961
CMND số       : 020 837 771 cấp tại CA TP. HCM            
Thường trú     : 114 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ THỦY                                          Sinh năm: 1971
CMND số       : 022 229 198 cấp tại CA TP. HCM            
Thường trú     : 114 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế theo di chúc của Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA do Phòng công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 3439 ngày 17/01/1994.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN BÌNH sinh năm 1933, chết ngày 12/11/2006 (Theo giấy chứng tử số 58, quyển số 01/2006 ngày 13/11/2006 do Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cấp).
Bà NGUYỄN THỊ ĐÓA sinh năm 1937, chết ngày 23/5/2012 (Theo giấy chứng tử số 39/2012, quyển số 01/2012 ngày 24/5/2012 do Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cấp).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất (Có tài sản gắn liền với đất) tại địa chỉ thửa đất số 114 (phía trước tầng 2+tầng 3) Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 226211, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H01188 ngày 08/4/2005 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cấp, Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 18/4/2005).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA có để lại Di chúc do Phòng công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 3439 ngày 17/01/1994 để lại tài sản nêu trên cho bà NGUYỄN THỊ THANH HIỀN và bà NGUYỄN THỊ THỦY. Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA gồm:
 • Cha và mẹ của Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA chết trước Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA, không có giấy chứng tử.
 • Từ khi Ông NGUYỄN VĂN BÌNH chết ngày 12/11/2006, bà NGUYỄN THỊ ĐÓA sống độc thân, không đăng ký kết hôn với ai cho đến khi chết.
 • Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA không có con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động.
 • Do không có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nên bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN và bà NGUYỄN THỊ THỦY là những người được thừa kế di sản do Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA để lại theo Di chúc.
Bằng văn bản này, bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN và bà NGUYỄN THỊ THỦY đồng ý nhận di sản thừa kế do Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN VĂN BÌNH và bà NGUYỄN THỊ ĐÓA hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 7, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 668
 • tháng này: 40392
 • Tổng lượt truy cập: 5181710