Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông HOÀNG VĂN SƠN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 93/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền tài sản của ông Hoàng Văn Sơn
Kính gửi: - UBND PHƯỜNG 1, QUẬN  5, TP. HCM.
 • UBND PHƯỜNG 2, QUẬN  5, TP. HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông HOÀNG VĂN SƠN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 • Bà                   : NGÔ THỊ MỸ VÂN                                  Sinh năm: 1960
CMND số       : 020 734 237 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 61 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM
            Là  vợ ông Hoàng Văn Sơn.
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Hoàng Văn Sơn.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông HOÀNG VĂN SƠN (Sinh năm 1951) chết ngày 21/01/2014 (Theo giấy chứng tử số 04, Quyển số: 01/2014, đăng ký tại UBND Phường 1, Quận 5, Tp.HCM ngày 21/01/2014). Nơi thường trú cuối cùng: 61 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu của ông Hoàng Văn Sơn trong các tài sản sau:
 1. Số dư tiền gửi trong Số tài khoản: 199010003111813 theo Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số VA 1254229 mang tên ông Hoàng Văn Sơn tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Vietinbank;
 2.  Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 61 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Quận 5, TP. HCM theo: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 927/2008/UB.GCN ngày 10/03/2008 do UBND Quận 5, TP. HCM cấp và Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 27/03/2008.
 3. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 119/2A Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 14243/2000 ngày 13/11/2000 do UBND TP HCM cấp; đăng ký thay đổi chủ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ngày 03/11/2009;
 4. Xe gắn máy nhãn hiệu HONDA, mang biển số 52H9-3023 theo Đăng ký mô tô, xe máy số A1520201 do CA TP. HCM cấp ngày 08/10/2002;
 5. Quyền sử dụng địa điểm kinh doanh tại nhà lồng D, số D3.019 tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền theo Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền số 0242/HDKDSD/2006 ngày 13/03/2006; Phụ lục hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh số 21/PLHDSDKD/2006 ngày 02/01/2007.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Hoàng Văn Sơn không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Sơn gồm:
 • Cha của ông Hoàng Văn Sơn tên là Hoàng Bạc Quến chết trước ông Sơn không có giấy chứng tử (Theo tường trình và cam kết của người khai di sản).
 • Mẹ của ông Hoàng Văn Sơn tên là Nghê Mũi Chu chết trước ông Sơn  (Có giấy chứng tử).
 • Vợ ông Hoàng Văn Sơn là NGÔ THỊ MỸ VÂN, Sinh năm: 1960 (Có giấy chứng nhận kết hôn).  
 • Ông Hoàng Văn Sơn có 04 người con gồm:
+) Ông                        : HOÀNG MINH TIẾN                                 Sinh năm: 1983
+) Bà             : HOÀNG THỊ MINH THƠ                                      Sinh năm: 1986
+) Bà             : HOÀNG THỊ MINH TRANG                    Sinh năm: 1992
+) Ông                        : HOÀNG MINH THẮNG                           Sinh năm: 1996
Các ông, bà: Hoàng Minh Tiến, Hoàng Thị Minh Thơ, Hoàng Thị Minh Trang và Hoàng Minh Thắng từ chối nhận phần di sản mình được thừa kế từ ông Hoàng Văn Sơn theo Văn bản từ chối nhận di sản số: 001774 do Văn phòng công chứng Gia Định, Tp.HCM chứng nhận ngày: 13/02/2014 và Văn bản từ chối nhận di sản số: 007956 do Văn phòng công chứng Gia Định, Tp.HCM chứng nhận ngày: 24/05/2014.
Bằng văn bản này, bà NGÔ THỊ MỸ VÂN đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Hoàng Văn Sơn để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Hoàng Văn Sơn hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 5 và UBND Phường 2, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                   VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 574
 • tháng này: 40298
 • Tổng lượt truy cập: 5181616