Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông HỒ NGỌC THU

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 178 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 65, tờ bản đồ số: 17, P3-Q8, địa chỉ: 159/48 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông HỒ NGỌC THU để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : TRẦN THỊ THẮM                                   Sinh năm: 1955
CMND số       : 020 522 968              cấp tại: CA TP.HCM
Thường trú     : 38 CXĐS Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
            Là  vợ ông HỒ NGỌC THU (có giấy khai sinh con kèm theo)
 1. Ông                 : HỒ HẢI LONG                                         Sinh năm: 1976
CMND số       : 022 990 801              cấp tại: CA TP.HCM
 1. Ông                 : HỒ PHI VÂN                                             Sinh năm: 1978
CMND số       : 022 995 708              cấp tại: CA TP.HCM
Cùng thường trú: 38 CXĐS Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
Là con ông HỒ NGỌC THU (có giấy khai sinh kèm theo)
Các ông, bà: TRẦN THỊ THẮM, HỒ HẢI LONG và ông HỒ PHI VÂN có người đại diện theo ủy quyền là:
 • Bà                      : NGÔ THỊ ANH                                          Sinh năm: 1960
CMND số       : 020 946 263              cấp tại: CA TP.HCM
Thường trú     : 290B/61 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM
Làm đại diện theo hợp đồng ủy quyền số 007819 ngày 15/05/2015 do Văn phòng công chứng Gia Định, TP.HCM chứng nhận. Bà NGÔ THỊ ANH cam kết hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực pháp luật.
            Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông HỒ NGỌC THU
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông HỒ NGỌC THU sinh năm: 1956, chết ngày: 13/11/2007 (Theo giấy chứng tử số 94, Quyển số: 01 do Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 3, TP.HCM cấp ngày 14/11/2007).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 65, tờ bản đồ số: 17, P3-Q8, địa chỉ: 159/48 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TP.HCM, căn cứ vào các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 07052/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày: 13/07/2004;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất ngày: 26/07/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông HỒ NGỌC THU không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông HỒ NGỌC THU gồm:
 • Cha của ông HỒ NGỌC THU tên là HỒ VĂN BA chết trước ông HỒ NGỌC THU có giấy chứng tử (có giấy khai sinh của ông Thu, tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân kèm theo).
 • Mẹ của ông HỒ NGỌC THU tên là LÂM THỊ HUỆ chết trước ông HỒ NGỌC THU có giấy chứng tử (có giấy khai sinh của ông Thu, tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân kèm theo).
 • Vợ ông HỒ NGỌC THU là bà TRẦN THỊ THẮM, Sinh năm: 1955 (có giấy khai sinh con kèm theo).              
 • Ông HỒ NGỌC THU và bà TRẦN THỊ THẮM có 02 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh kèm theo).
Bằng văn bản này, các ông, bà: TRẦN THỊ THẮM, HỒ HẢI LONG và ông HỒ PHI VÂN (có bà NGÔ THỊ ANH làm đại diện theo ủy quyền) đồng ý nhận Phần di sản thừa kế do ông HỒ NGỌC THU để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông HỒ NGỌC THU hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 1, quận 3, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 697
 • tháng này: 40421
 • Tổng lượt truy cập: 5181739