Thông báo niêm yết khai nhận di sản Ông ĐỖ THỌ NHIÊN và bà LÂM THỊ SÁU

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 143/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là căn nhà tại địa chỉ: 30/97G đường Tuệ Tĩnh, Sài Gòn (Quận 5) (Nay thuộc Phường 13, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh).
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 13, QUẬN 11, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông ĐỖ THỌ NHIÊN và bà LÂM THỊ SÁU để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : ĐỖ HẢI AN                                                Sinh năm: 1959
CMND số       : 021 902 305 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 124/6A Lê Thị Bạch Cát, Phường 13, Quận 11, Tp.HCM
 1. Ông                 : ĐỖ HẢI MINH                                          Sinh năm: 1962
CMND số       : 021 902 332 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : ĐỖ HẢI CẦN                                             Sinh năm: 1966
CMND số       : 021 902 331 cấp tại CA Tp.HCM           
 1. Bà                   : ĐỖ THỊ HẠNH                                         Sinh năm: 1967
CMND số       : 021 902 370 cấp tại CA Tp.HCM
Cùng thường trú: 30/97 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Tp.HCM
 1. Bà                   : ĐỖ QUẾ PHƯƠNG                                  Sinh năm: 1968
CMND số       : 022 299 763 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú: A2/25E1 Ấp 1, Võ Văn Vân, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, Tp.HCM
 1. Bà                   : ĐỖ THỊ NGỌC LAN                                Sinh năm: 1972
CMND số       : 022 632 698 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 247/33/86 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM
 1. Bà                   : ĐỖ THỊ NGỌC MAI                                Sinh năm: 1973
CMND số       : 022 632 699 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : ĐỖ HẢI THUẬN                                       Sinh năm: 1978
CMND số       : 023 058 100 cấp tại CA Tp.HCM           
Cùng thường trú: 30/97 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Tp.HCM
 1. Bà                   : ĐỖ NGUYỆT CHI                                    Sinh năm: 1970
 2. Bà                   : ĐỖ PHƯƠNG LIÊN                                 Sinh năm: 1975
Cùng cư trú    : Đài Loan
            Cùng là con ông Đỗ Thọ Nhiên và bà Lâm Thị Sáu.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Đỗ Thọ Nhiên và bà Lâm Thị Sáu.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Ông ĐỖ THỌ NHIÊN (Sinh năm 1929) chết ngày 02/09/1994 (Theo giấy chứng tử số 51, Quyển số 1/94 do UBND Phường 13, Quận 11, Tp.HCM cấp ngày 03/09/1994).
 2. Bà LÂM THỊ SÁU (Sinh năm: 1936), chết ngày 29/03/2004 (Theo giấy chứng tử số 29, Quyển số 1/2004 đăng ký tại UBND Phường 13, Quận 11, Tp.HCM ngày 30/03/2014)
Cùng có nơi thường trú cuối cùng: 30/97 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là căn nhà tại địa chỉ: 30/97G đường Tuệ Tĩnh, Sài Gòn (Quận 5) (Nay thuộc Phường 13, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh), theo Tờ bán nhà do Quận Trưởng Quận Năm chứng thực ngày 01/03/1966; Trước bạ ngày 25/11/1966; Họa đồ hiện trạng nhà đã thông qua Phòng quản lý đô thị Quận 11 ngày 13/03/1998.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đỗ Thọ Nhiên và bà Lâm Thị Sáu không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông Nhiên và bà Sáu gồm:
 • Cha Mẹ của ông Đỗ Thọ Nhiên tên là Lai và Lý Thị chết trước ông Nhiên không có giấy chứng tử (Theo Tường trình của người khai di sản).
 • Cha Mẹ của bà Lâm Thị Sáu tên là Lâm Rong và Nguyễn Thị Tư chết trước bà Sáu không có giấy chứng tử (Theo Tường trình của người khai di sản).
 • Ông Đỗ Thọ Nhiên và bà Lâm Thị Sáu có 10 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: ĐỖ HẢI AN, ĐÕ HẢI MINH, ĐỖ HẢI CẦN, ĐỖ THỊ HẠNH, ĐỖ QUẾ PHƯƠNG, ĐỖ THỊ NGỌC LAN, ĐỖ THỊ NGỌC MAI, ĐỖ HẢI THUẬN, ĐỖ NGUYỆT CHI, ĐỖ PHƯƠNG LIÊN đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Đỗ Thọ Nhiên và bà Lâm Thị Sáu để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Đỗ Thọ Nhiên và bà Lâm Thị Sáu hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 11, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 531
 • tháng này: 40255
 • Tổng lượt truy cập: 5181573