Thông báo niêm yết khai nhận di sản Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 16 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 604, tờ bản đồ số 05, địa chỉ tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND XÃ NHỊ BÌNH, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 • Bà                        :  HUỲNH PHƯƠNG HẠNH                                Sinh năm: 1965
CMND số            :  021 519 331 cấp tại CA TP.HCM.
Thường trú           : 226 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế di sản do bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU để lại theo Di chúc do Văn phòng công chứng Gia Định thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 003333 ngày 16/7/2009.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU sinh năm 1943, chết ngày 29/9/2014 (Theo giấy chứng tử số 52, quyển số 01/2014 ngày 06/10/2014 của Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 604, tờ bản đồ số 05, địa chỉ tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1233/QSDĐ ngày 18/9/1997 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cấp).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU không để lại bất kỳ nghĩa vụ nào mà người thừa kế của Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU phải thực hiện và có để lại Di chúc do Văn phòng công chứng Gia Định thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 003333 ngày 16/7/2009. Nội dung di chúc thể hiện bà HUỲNH PHƯƠNG HẠNH sẽ thừa kế quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 604, tờ bản đồ số 05, địa chỉ tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh sau khi bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU qua đời. Ngoài ra, những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU gồm:
 • Cha và mẹ của Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU chết trước Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU từ rất lâu, không có giấy chứng tử.
 • Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU có chồng là ông HUỲNH CHÂU THOẠI, có giấy chứng tử. Sau khi ông HUỲNH CHÂU THOẠI chết, bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU không chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn với ai.
 • Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU không có con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động.
 • Do không có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nên bà HUỲNH PHƯƠNG HẠNH là người duy nhất thừa kế di sản do bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU để lại.
 •  (Đính kèm Giấy chứng tử, Giấy khai sinh, Tờ cam kết về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà HUỲNH PHƯƠNG HẠNH).
Bằng văn bản này, Bà HUỲNH PHƯƠNG HẠNH đồng ý nhận di sản thừa kế do Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND XÃ NHỊ BÌNH, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 638
 • tháng này: 40362
 • Tổng lượt truy cập: 5181680