Thông báo niêm yết khai nhận di sản Bà LÊ THỊ HIỆP

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  15 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 25, địa chỉ nhà ở: 212B/D73 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh,  Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 01, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Bà LÊ THỊ HIỆP để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : PHẠM THỊ HẰNG                                               Sinh năm: 1959
CMND số       : 020 346 894 cấp tại CA TP. HCM            
 1. Họ và tên       : PHẠM ANH TUẤN                                              Sinh năm: 1961
CMND số       : 020 419 302 cấp tại CA TP. HCM            
 1. Họ và tên       : PHẠM PHÚ MỸ                                                   Sinh năm: 1962
CMND số       : 022 419 430 cấp tại CA TP. HCM            
 1. Họ và tên       : PHẠM THỊ HỒNG                                               Sinh năm: 1966
CMND số       : 022 419 433 cấp tại CA TP. HCM            
 1. Họ và tên       : PHẠM THỊ HIỀN                                     Sinh năm: 1969
CMND số       : 022 419 601 cấp tại CA TP. HCM            
 1. Họ và tên       : PHẠM THỊ LIÊN                                     Sinh năm: 1971
CMND số       : 022 419 432 cấp tại CA TP. HCM            
Cùng thường trú        : D73 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 01, TP. HCM
            Cùng là con của bà LÊ THỊ HIỆP
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà LÊ THỊ HIỆP.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà LÊ THỊ HIỆP sinh năm 1935, chết ngày 11/8/2007 (Theo giấy chứng tử số 80, quyển số 1, ngày 15/8/2007 của Ủy ban nhân nhân phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 25, địa chỉ nhà ở: 212B/D73 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh,  Quận 01, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 077951, số vào sổ cấp GCN: CH00909 ngày 24/12/2014; thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 23/10/2014)
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Bà LÊ THỊ HIỆP không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của Bà LÊ THỊ HIỆP gồm:
 • Cha và mẹ của Bà LÊ THỊ HIỆP chết trước Bà LÊ THỊ HIỆP, không có giấy chứng tử.
 • Bà LÊ THỊ HIỆP có chồng là ông PHẠM THẾ HƯNG, chết trước bà LÊ THỊ HIỆP, không có giấy chứng tử. Từ sau khi ông PHẠM THẾ HƯNG chết, bà LÊ THỊ HIỆP sống độc thân cho đến khi chết.
 • Bà LÊ THỊ HIỆP có các người con như đã nêu trên.
 (Đính kèm giấy khai sinh, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà PHẠM THỊ HẰNG).
Bằng văn bản này, các ông, bà: PHẠM THỊ HẰNG, : PHẠM ANH TUẤN, PHẠM PHÚ MỸ, PHẠM THỊ HỒNG, PHẠM THỊ HIỀN, PHẠM THỊ LIÊN đồng ý nhận di sản thừa kế do Bà LÊ THỊ HIỆP để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Bà LÊ THỊ HIỆP hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 01, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 649
 • tháng này: 40373
 • Tổng lượt truy cập: 5181691