Thông báo khai nhận và thỏa thuậnphân chia di sản bà LƯƠNG QUỐC CHÂN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 248 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản gồm:
1)     Thẻ tiết kiệm VND có kỳ hạn số DD 1453015, số tài khoản 39659618 tại Ngân hang TMCP Phương Nam chi nhánh Minh Phụng phát hành.
2)     Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số 71974884 ngày hợp đồng có hiệu lực ngày 20/02/2008 do Công ty bảo hiểm PRUDENTIAL phát hành.
3)     Xe gắn máy nhãn hiệu JOCKEY, Loại xe: Nữ, Biển số: 54K2-2192. 
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 8, QUẬN 6, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà LƯƠNG QUỐC CHÂN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                   : LƯƠNG QUỐC KHANH                        Sinh năm        : 1968
CMND số       : 022 163 525  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : 235E/5 Đường Mai Xuân Thưởng, Phường 6, Quận 6, TP.HCM
2)     Ông                 : LƯƠNG QUỐC BÌNH                             Sinh năm        : 1975
CMND số       : 022 800 203  Cấp tại CA TP.HCM         
Thường trú     : 293/18B Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, TP.HCM
            Đều là em bà LƯƠNG QUỐC CHÂN
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ hai của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà LƯƠNG QUỐC CHÂN sinh năm: 1953, chết ngày 14/11/2014 (Theo giấy chứng tử số 151, quyển số: 01/2014 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 6, TP.HCM ngày 17/11/2014).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế gồm:
1)     Thẻ tiết kiệm VND có kỳ hạn số DD 1453015, số tài khoản 39659618 tại Ngân hang TMCP Phương Nam chi nhánh Minh Phụng phát hành.
2)     Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số 71974884 ngày hợp đồng có hiệu lực ngày 20/02/2008 do Công ty bảo hiểm PRUDENTIAL phát hành.
3)     Xe gắn máy nhãn hiệu JOCKEY; loại xe: Nữ; số máy: D25-4309625, số khung: A-000632, màu sơn Xám-Bạc, Biển số: 54K2-2162 (Theo Giấy đăng ký mô tô,xe máy số 006322 do Công an Quận 6, TP.HCM cấp ngày 25/06/2008, đăng ký lần đầu ngày 25/06/2008).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LƯƠNG QUỐC CHÂN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN gồm:
1) Hàng thừa kế thứ nhất của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN gồm: 
-     Cha của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN tên là LƯƠNG ĐỊNH HOA chết trước bà LƯƠNG QUỐC CHÂN có giấy chứng tử (có tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân kèm theo).
-   Mẹ của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN tên là TIỀN DIỆU HÀ chết trước bà LƯƠNG QUỐC CHÂN có giấy chứng tử (có tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân kèm theo).
-     Lúc sinh thời bà LƯƠNG QUỐC CHÂN sống độc thân, không có chồng, con (có tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân và tờ tường trình và cam kết kèm theo).
Như vậy không có người nhận di sản ở hàng thừa kế thứ nhất.
2) Hàng thừa kế thứ hai của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN gồm:
-   Ông, bà nội của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN không rõ tên, chết trước bà LƯƠNG QUỐC CHÂN không có giấy chứng tử (có tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân và tờ tường trình và cam kết kèm theo).
-   Ông, bà ngoại của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN không rõ tên, chết trước bà LƯƠNG QUỐC CHÂN không có giấy chứng tử (có tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân và tờ tường trình và cam kết kèm theo).
-   Bà LƯƠNG QUỐC CHÂN có 02 người em ruột là bà LƯƠNG QUỐC KHANH và ông LƯƠNG QUỐC BÌNH như đã nêu trên.
Như vậy bà LƯƠNG QUỐC KHANH và ông LƯƠNG QUỐC BÌNH là người thừa kế di sản của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN thuộc hàng thừa kế thứ hai.
  Bằng văn bản này ông LƯƠNG QUỐC BÌNH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản Xe gắn máy nhãn hiệu JOCKEY; loại xe: Nữ; số máy: D25-4309625, số khung: A-000632, màu sơn Xám-Bạc, Biển số: 54K2-2162 mà mình được thừa kế từ khối di sản mà bà LƯƠNG QUỐC CHÂN để lại theo luật định cho LƯƠNG QUỐC KHANH. Bà LƯƠNG QUỐC KHANH ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
Và bằng văn bản này bà LƯƠNG QUỐC KHANH và ông LƯƠNG QUỐC BÌNH đồng ý nhận di sản thừa kế do bà LƯƠNG QUỐC CHÂN để lại tài sản gồm: Thẻ tiết kiệm VND có kỳ hạn số DD 1453015, số tài khoản 39659618 tại Ngân hàng TMCP Phương Nam chi nhánh Minh Phụng và Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số 71974884 ngày hợp đồng có hiệu lực ngày 20/02/2008 do Công ty bảo hiểm PRUDENTIAL phát hành theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà LƯƠNG QUỐC CHÂN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 8, quận 6, Tp.HCM   trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 527
  • tháng này: 40251
  • Tổng lượt truy cập: 5181569