Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông Trịnh Phước Truyền và bà Trịnh Kim Muội

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 228/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số
84/38 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trịnh Phước Truyền và bà Trịnh Kim Muội để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
v Những người thừa kế của ông Trịnh Phước Truyền:
1)     Bà                   : NGUYỄN THỊ THẢO                                          Sinh năm: 1956
CMND số       : 020 304 648 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 84/52/1 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
            Là vợ của ông Trịnh Phước Truyền.
2)     Bà                   : TRỊNH NGỌC TRÂN                                          Sinh năm: 1976
CMND số       : 022 768 312 cấp tại CA TP HCM           
3)     Ông                 : TRỊNH QUỐC VINH                                           Sinh năm: 1982
CMND số       : 023 591 834 cấp tại CA TP HCM           
4)     Bà                   : TRỊNH NGỌC QUỲNH                         Sinh năm: 1988
CMND số       : 024 127 325 cấp tại CA TP HCM           
Cùng thường trú: 84/52/1 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
5)     Bà                   : TRỊNH NGỌC THANH                                      Sinh năm: 1978
CMND số       : 023 310 047 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 219/34A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
Đều là con của ông Trịnh Phước Truyền.
v Những người thừa kế của bà Trịnh Kim Muội:
1)     Ông                 : LÂM HIẾU                                                            Sinh năm: 1965
Chết ngày      : 02/08/2006 (chết trước bà Trịnh Kim Muội)      
Là chồng của bà Trịnh Kim Muội.
2)     Bà                   : TRỊNH NGỌC BÍCH                                           Sinh năm: 1991
CMND số       : 024 457 225 cấp tại CA TP HCM             

3)     Ông                 : LÂM HOÀNG MINH                                          Sinh năm: 1995
CMND số       : 025 250 965            cấp tại CA TP HCM
Cùng thường trú: 217/57 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
Đều là con của bà Trịnh Kim Muội.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Trịnh Phước Truyền sinh năm 1954, chết ngày 05/10/2007 theo Giấy chứng tử số 126, quyển số 01 do UBND P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM cấp.
Bà Trịnh Kim Muội sinh năm 1966, chết ngày 19/07/2010 theo Giấy chứng tử số 84/2010, quyển số 01/2010 do UBND P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Phần tài sản của ông Trịnh Phước Truyền và bà Trịnh Kim Muội được thừa kế từ cha là ông Trần Phát và mẹ là bà Trịnh Thuận Chi) tại địa chỉ số 84/38 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM căn cứ theo:
Ø  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 3412/2001 do UBND TP HCM cấp ngày 12/03/2001;
Ø  Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 14/11/2001.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Di sản của ông Trịnh Phước Truyền:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trịnh Phước Truyền không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Trịnh Phước Truyền gồm:
- Cha và mẹ của ông Trịnh Phước Truyền là ông Trần Phát (chết năm 1988) và bà Trịnh Thuận Chi (chết năm 1989). Ông Trần Phát và bà Trịnh Thuận Chi đều chết trước ông Trịnh Phước Truyền và có giấy chứng tử.
- Vợ của ông Trịnh Phước Truyền là bà Nguyễn Thị Thảo. Ông Trịnh Phước Truyền và bà Nguyễn Thị Thảo là vợ chồng, không có hôn thú.
- Ông Trịnh Phước Truyền là bà Nguyễn Thị Thảo có các người con như đã nêu trên. (Có giấy khai sinh kèm theo)
Như vậy, những người thừa kế của ông Trịnh Phước Truyền là các ông, bà: NGUYỄN THỊ THẢO, TRỊNH NGỌC TRÂN, TRỊNH QUỐC VINH, TRỊNH NGỌC QUỲNH, TRỊNH NGỌC THANH.
2.      Di sản của bà Trịnh Kim Muội:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Trịnh Kim Muội không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Trịnh Kim Muội gồm:
- Cha và mẹ của bà Trịnh Kim Muội là ông Trần Phát (chết năm 1988) và bà Trịnh Thuận Chi (chết năm 1989). Ông Trần Phát và bà Trịnh Thuận Chi đều chết trước bà Trịnh Kim Muội và có giấy chứng tử.
- Chồng của bà Trịnh Kim Muội là ông Lâm Hiếu. Ông Lâm Hiếu đã chết năm 2006, chết trước bà Trịnh Kim Muội. (Có giấy chứng nhận kết hôn và giấy chứng tử)
- Bà Trịnh Kim Muội và ông Lâm Hiếu có các người con như đã nêu trên. (Có giấy khai sinh)
Như vậy, những người thừa kế của bà Trịnh Kim Muội là các ông, bà: TRỊNH NGỌC BÍCH và LÂM HOÀNG MINH.
Bằng văn bản này, các ông, bà: TRỊNH NGỌC TRÂN, TRỊNH QUỐC VINH, TRỊNH NGỌC QUỲNH, TRỊNH NGỌC THANH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Trịnh Phước Truyền để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ THẢO. NGUYỄN THỊ THẢO ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
Cũng bằng văn bản này, ông LÂM HOÀNG MINH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Trịnh Kim Muội để lại theo luật định cho bà TRỊNH NGỌC BÍCH. TRỊNH NGỌC BÍCH ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do ông LÂM HOÀNG MINH tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Phước Truyền và bà Trịnh Kim Muội hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 627
  • tháng này: 40351
  • Tổng lượt truy cập: 5181669