Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông PHẠM VĂN LỢI

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 170/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 06  tháng 7 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
-         Phần quyền sử dụng đất tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 2, đại chỉ 320A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
-         Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 221 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi:
-         UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 5, TP. HCM.
-         UBND PHƯỜNG 05, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông PHẠM VĂN LỢI để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                   : NGUYỄN THỊ THÂN                                          Năm sinh: 1931
CMND số       : 020 835 129 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 320A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Là  vợ của ông PHẠM VĂN LỢI
2)     Họ và tên       : NGUYEN HIEN THI (NGUYỄN THỊ HIỀN)
Năm sinh       : 1954
Hộ chiếu số   : N7849541
Cư trú             : Australia
3)     Họ và tên       : NGUYỄN THỊ CÚC                                             Năm sinh: 1955
CMND số       : 020 251 696 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 245/11 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 01, TP.HCM
4)     Họ và tên       : PHẠM THỊ HẢI                                                   Năm sinh: 1958
CMND số       : 020 835 134 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 221 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
5)     Họ và tên       : PHẠM MINH HOÀNG                                       Năm sinh: 1960
CMND số       : 020 835 136 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 221 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
6)     Họ và tên       : PHAM MINH DAT (PHẠM MINH ĐẠT)
Năm sinh       : 1967
Hộ chiếu số   : M5052790
Cư trú             : Australia
7)     Họ và tên       : PHAM MINH PHUONG (PHẠM MINH PHƯƠNG)
Năm sinh       : 1965
Hộ chiếu số   : N1351716
Cư trú             : Australia
8)     Họ và tên       : PHẠM HỮU PHI                                                  Năm sinh: 1969
CMND số       : 022 380 019 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 221 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
9)     Họ và tên       : PHẠM THỊ THÚY                                               Năm sinh: 1970
CMND số       : 022 457 806 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 320A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, TP.HCM
10)Họ và tên       : PHẠM THỊ PHƯỢNG                                         Năm sinh: 1971
Hộ chiếu số   : N1422032
Cư trú             : Australia
11)Họ và tên       : PHẠM THỊ ANH                                                  Năm sinh: 1972
CMND số       : 022 389 162 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 221 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
12)Họ và tên       : PHẠM HỮU TRÍ                                                  Năm sinh: 1974
CMND số       : 022 706 914 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 221 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
            Cùng Là con ông PHẠM VĂN LỢI
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông PHẠM VĂN LỢI
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông PHẠM VĂN LỢI sinh năm 1924, chết ngày 14/10/2013 (Theo giấy chứng tử số 58, quyển số 01/2013 đăng ký tại Ủy ban nhân dân phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/10/2013)
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế do ông PHẠM VĂN LỢI để lại là:
-         Phần quyền sử dụng đất tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 2, đại chỉ 320A Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 272348, số vào sổ cấp GCN: CH07433/2013/GCN do UBND quận 3, Tp.HCM cấp ngày 05/06/2013;
-         Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 221 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 377/2009/UB.GCN do Ủy ban nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/4/2009.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông PHẠM VĂN LỢI không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông PHẠM VĂN LỢI gồm:
- Cha, mẹ của ông PHẠM VĂN LỢI là ông PHẠM TRỌNG HÀM và bà NGUYỄN THỊ HỒ đều đã chết trước ông PHẠM VĂN LỢI từ lâu, không có giấy chứng tử.
- Vợ của ông PHẠM VĂN LỢI là bà NGUYỄN THỊ THÂN. Ngoài ra, ông PHẠM VĂN LỢI không chung sống như vợ chồng với bất kỳ ai, cũng không đăng ký kết hôn với ai.           
- Ông PHẠM VĂN LỢI có các người con như đã nêu trên.
(Có giấy chứng tử, giấy khau sinh, tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết  của bà NGUYỄN THỊ THÂN do UBND phường 4, quận 5, Tp.HCM chứng thực ngày 26/06/2015)
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYEN HIEN THI (NGUYỄN THỊ HIỀN); NGUYỄN THỊ CÚC; PHẠM THỊ HẢI; PHẠM MINH HOÀNG; PHAM MINH DAT (PHẠM MINH ĐẠT); PHAM MINH PHUONG (PHẠM MINH PHƯƠNG); PHẠM HỮU PHI; PHẠM THỊ THÚY; PHẠM THỊ PHƯỢNG; PHẠM HỮU TRÍ; PHẠM THỊ ANH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông PHẠM VĂN LỢI để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ THÂN.
Bà NGUYỄN THỊ THÂN  ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông PHẠM VĂN LỢI hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân phường 05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1444
  • tháng này: 63654
  • Tổng lượt truy cập: 5532779