Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 322/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Nguyễn Ngọc Khương tại địa chỉ: 157/R73 đường Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                   : ĐỖ THỊ ĐẰNG                                          Sinh năm: 1932
          CMND số       : 020 044 782 cấp tại: CA Tp.HCM
          Thường trú     : 339/70 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
            Là  vợ ông Nguyễn Ngọc Khương –Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.
2)     Bà                   : NGUYỄN THỊ THANH LỘC                 Sinh năm: 1957
CMND số       : 021 047 798 cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú     : 339/34 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
3)     Bà                   : NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT                  Sinh năm: 1952
CMND số       : 020 799 338 cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú     : 120/1 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Cùng là con ông Nguyễn Ngọc Khương - Những người thừa kế theo di chúc của ông Nguyễn Ngọc Khương.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG (Sinh năm 1924) chết ngày 11/09/2007 (Theo giấy chứng tử số 60, Quyển số: 01/2007 do UBND Phường 12, Quận 10, Tp.HCM cấp ngày 12/09/2007). Nơi thường trú cuối cùng: 157/R73 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Nguyễn Ngọc Khương tại địa chỉ: 157/R73 đường Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM. theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 29868/2001 do UBND Tp.HCM cấp ngày 07/12/2001; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 17/01/2002.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Ngọc Khương có lập Di chúc số 00449 ngày 13/04/2004 do Phòng công chứng Số 1, Tp.HCM chứng nhận. Do đó, những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của ông Khương gồm:
-         Cha của ông Nguyễn Ngọc Khương tên là NGUYỄN NGỌC ẤN, chết trước ông Khương không có giấy chứng tử (Theo cam kết).
-         Mẹ của ông Nguyễn Ngọc Khương tên là HUỲNH THỊ CƯ, chết trước ông Khương không có giấy chứng tử (Theo cam kết).
-         Vợ ông Nguyễn Ngọc Khương là bà ĐỖ THỊ ĐẰNG, Sinh năm: 1932.          
-         Ông Nguyễn Ngọc Khương không có người con nào chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động (Theo cam kết).
Như vậy, Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của ông Khương là bà ĐỖ THỊ ĐẰNG.
Những người thừa kế theo di chúc của Nguyễn Ngọc Khương gồm: NGUYỄN THỊ THANH LỘC, NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT.
             Bằng văn bản này, bà ĐỖ THỊ ĐẰNG và bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Ngọc Khương để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ THANH LỘC. Bà NGUYỄN THỊ THANH LỘC ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu.
 V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Ngọc Khương hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 12 , Quận 10, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1458
  • tháng này: 63668
  • Tổng lượt truy cập: 5532793