Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông NGUYỄN BÁ ĐẰNG

 
TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 204/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Nguyễn Bá Đằng tại địa chỉ: 129 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
Kính gửi: - UBND PHƯỜNG 8, QUẬN 10, TP. HCM.
-         UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 10, TP. HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN BÁ ĐẰNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                    : VŨ THỊ CA                                     Sinh năm: 1938
CMND số       : 023 621 960 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú      : 129 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
            Là  vợ ông Nguyễn Bá Đằng.
2)     Bà                    : NGUYỄN THỊ PHI                                   Sinh năm: 1963
CMND số       : 023 464 021 cấp tại: CA TP. HCM
3)     Bà                    : NGUYỄN THỊ LAN                                  Sinh năm: 1966
CMND số       : 025 965 812 cấp tại: CA Tp.HCM
Cùng thường trú: 129 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
4)     Ông                 : NGUYỄN BÁ PHÓNG                            Sinh năm: 1973
CMND số       : 023 464 113 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú      : 241 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
5)     Bà                    : NGUYỄN THỊ LÊ                         Sinh năm: 1975
CMND số       : 023 865 920 cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú      : 552 Bà Hạt, Phường 08, Quận 10, Tp.HCM
6)     Bà                    : NGUYỄN THỊ TƯƠI                                Sinh năm: 1977
CMND số       : 023 464 114 cấp tại: CA TP. HCM
Thường trú      : 241 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
7)     Ông                 : NGUYỄN BÁ CẢNH                                Sinh năm: 1982
CMND số       : 023 465 572            cấp tại: CA TP. HCM
Thường trú      : 552 Bà Hạt, Phường 08, Quận 10, Tp.HCM
Cùng là con ông Nguyễn Bá Đằng.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Bá Đằng.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN BÁ ĐẰNG (Sinh năm 1940) chết ngày 15/10/2003 (Theo giấy chứng tử số 63/QH, Quyển số: 01/2003 do UBND Phường 8, Quận 10, Tp.HCM cấp ngày 20/10/2003). Nơi thường trú cuối cùng: 552 Bà Hạt, Phường 08, Quận 10, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Nguyễn Bá Đằng tại địa chỉ: 129 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM,  theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 1116/04 do UBND Quận 10, Tp.HCM cấp ngày 30/06/2004; Tờ khai lệ phí trước bạ.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Bá Đằng không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đằng gồm:
-         Cha Mẹ của ông Nguyễn Bá Đằng là NGUYỄN BÁ HUYẾN và NGUYỄN THỊ HẠNH đều chết trước năm 1975 không có giấy chứng tử (Theo cam kết).
-         Vợ ông Nguyễn Bá Đằng là bà VŨ THỊ CA, Sinh năm: 1938.
-         Ông Nguyễn Bá Đằng có 06 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: VŨ THỊ CA, NGUYỄN THỊ PHI, NGUYỄN THỊ LAN, NGUYỄN BÁ PHÓNG, NGUYỄN THỊ LÊ, NGUYỄN THỊ TƯƠI tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Bá Đằng để lại theo luật định cho ông NGUYỄN BÁ CẢNH. Ông NGUYỄN BÁ CẢNH ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Bá Đằng hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 10 và  Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 10, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                               
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 1290
  • tháng này: 63500
  • Tổng lượt truy cập: 5532625