Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông LƯU TÒNG MINH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 251 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 23  tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 13 BĐĐC P7-Q5/TP.HCM, địa chỉ: Nhà số 768 (lầu 3+4) Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, TP HCM.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 7, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông LƯU TÒNG MINH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1.    Bà                          : LƯU MỸ CẦM                              Sinh năm: 1973
CMND số             : 022 515 980 cấp tại CA TP HCM
Thường trú            : 768 Lầu 3 Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, TP HCM
2.      Bà                          : LƯU TỐ KIÊN                               Sinh năm: 1968
CMND số             : 021 947 574 cấp tại CA TP HCM
Thường trú            : 66/5C Bạch Vân, P. 5, Q. 5, TP HCM
3.      Ông                       : LƯU CƯỜNG                               Sinh năm: 1970
CMND số             : 022 382 056 cấp tại CA TP HCM
Thường trú            : 768 Lầu 3 Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, TP HCM
4.         Bà                        : LƯU TỐ LAN                                Sinh năm: 1966
CMND số             : 021 947 573 cấp tại CA TP HCM
Thường trú            : 768 Lầu 3 Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, TP HCM
5.         Ông                      : LƯU TÒNG PHÁT                       Sinh năm: 1972
CMND số           : 024 547 507 cấp tại CA TP HCM
Thường trú          : 768 Lầu 3 Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, TP HCM
6.         Ông                      : LƯU TÒNG HƯNG                     Sinh năm: 1962
Hộ chiếu số        : 205 155 504 cấp tại Đan Mạch
Cư trú                  : Đan Mạch
7.         Ông                      : LƯU TÒNG KHUNG                   Sinh năm: 1964
Hộ chiếu số        : 204 168 751 cấp tại Đan Mạch
Cư trú                  : Đan Mạch
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ hai của ông LƯU TÒNG MINH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông LƯU TÒNG MINH sinh năm 1971, chết ngày 20/02/2015, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 768 Lầu 3 Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, TP HCM. (Theo giấy chứng tử số 20/2015, quyển số 01/2015, đăng ký ngày 24/02/2015 tại UBND P. 7, Q. 5, TP HCM).
 III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 13 BĐĐC P7-Q5/TP.HCM, địa chỉ: Nhà số 768 (lầu 3+4) Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, TP HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 159978, số vào sổ cấp GCN: H02819 do UBND Quận 5, TP HCM cấp ngày 25/09/2006, đăng ký thay đổi ngày 25/11/2009; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 18/11/2009.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông LƯU TÒNG MINH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông LƯU TÒNG MINH gồm:
-   Cha của ông LƯU TÒNG MINH tên là LƯU HỚN QUANG sinh năm 1936. Ông LƯU HỚN QUANG từ chối nhận di sản theo Văn bản từ chối do Văn phòng công chứng Gia Định, TP HCM chứng nhận số 005976, ngày 15/04/2015.
-   Mẹ ông LƯU TÒNG MINH tên là LƯU XAO CHÂU chết trước ông MINH-chết năm 2012, có giấy chứng tử.
-   Ông LƯU TÒNG MINH sống độc thân, không có con riêng, con nuôi, cha mẹ nuôi khác.
Như vậy những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông LƯU TÒNG MINH không có.
Những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông LƯU TÒNG MINH gồm:
-   Ông nội, bà nội của ông LƯU TÒNG MINH không nhớ rõ họ tên, chết trước ông MINH từ rất lâu và không có giấy chứng tử.
-   Ông ngoại, bà ngoại của ông LƯU TÒNG MINH không nhớ rõ họ tên, chết trước ông MINH từ rất lâu và không có giấy chứng tử.
-   Ông LƯU TÒNG MINH không có con nên không có ai là cháu ruột gọi ông MINH bằng ông nội, ông ngoại.
-   Ông LƯU TÒNG MINH gồm có các anh chị em ruột như đã nêu trên
Bằng văn bản này, các ông, bà: LƯU TỐ KIÊN, LƯU CƯỜNG, LƯU TỐ LAN, LƯU TÒNG PHÁT, LƯU TÒNG HƯNG, LƯU TÒNG KHUNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông LƯU TÒNG MINH để lại theo luật định cho bà LƯU MỸ CẦM.
Bà LƯU MỸ CẦM ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
 
 
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông LƯU TÒNG MINH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 7, quận 5, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                               
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 545
  • tháng này: 40269
  • Tổng lượt truy cập: 5181587