Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản ông HUỲNH DÂN và bà HỨA LANG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:162/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sử dụng đất (Có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số: 26, Tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: 52 đường Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 1, QUẬN 6, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông HUỲNH DÂN và bà HỨA LANG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                    : HỨA Á MUỐI                                            Sinh năm: 1947
CMND số       : 020 533 078            cấp tại CA Tp.HCM
2)     Bà                    : HỨA MUỐI                                                Sinh năm: 1949
CMND số       : 021 938 035 cấp tại CA Tp.HCM              
3)     Ông                 : HỨA ĐỆ                                                      Sinh năm: 1951
CMND số       : 022 803 304 cấp tại CA Tp.HCM            
4)     Ông                 : HỨA ĐỆ                                                      Sinh năm: 1955
CMND số       : 021 938 037 cấp tại CA Tp.HCM
5)     Ông                 : HUỲNH TỶ                                                Sinh năm: 1956
CMND số       : 021 938 038 cấp tại CA Tp.HCM
6)     Bà                    : HUỲNH MUỐI                                          Sinh năm: 1959
CMND số       : 021 938 036 cấp tại CA Tp.HCM
Cùng thường trú: 52 Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận 6, Tp.HCM
            Cùng là con ông Huỳnh Dân và bà Hứa Lang.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Huỳnh Dân và bà Hứa Lang.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
1.      Ông HUỲNH DÂN (Sinh năm 1921) chết ngày 28/02/1979 (Theo giấy chứng tử số 12, Quyển số 7/79, Đăng ký tại UBND Phường 15, Quận 6, Tp.HCM ngày 22/03/1979). Nơi thường trú cuối cùng: 52 Phạm Văn Chí, Phường 15, Quận 6, Tp.HCM.
2.      Bà HỨA LANG (Sinh năm 1926) chết ngày 14/12/2011 (Theo giấy chứng tử số 84, Quyển số 1/2011, Đăng ký tại UBND Phường 1, Quận 6, Tp.HCM ngày 14/12/2011). Nơi thường trú cuối cùng: 52 Phạm Văn Chí, Phường 15, Quận 6, Tp.HCM.
 
 
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất (Có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số: 26, Tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: 52 đường Phạm Văn Chí, Phường 1, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số: AB 476278, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00901/2005; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 18/10/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Huỳnh Dân và bà Hứa Lang không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Huỳnh Dân và bà Hứa Lang gồm:
-         Cha Mẹ của ông Huỳnh Dân không rõ họ tên chết trước ông Dân từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
-         Cha Mẹ của bà Hứa Lang không rõ họ tên chết trước ông Dân từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
-         Ông Huỳnh Dân và bà Hứa Lang có 06 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: HỨA Á MUỐI, HỨA MUỐI, HỨA ĐỆ, HỨA ĐỆ, HUỲNH TỶ tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Huỳnh Dân và bà Hứa Lang để lại theo luật định cho bà HUỲNH MUỐI. Bà HUỲNH MUỐI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Huỳnh Dân và bà Hứa Lang hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 6, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                               
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 1463
  • tháng này: 63673
  • Tổng lượt truy cập: 5532798