Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) và ông Quan Quyền

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 170/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 02 tháng7 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu căn nhà tại địa chỉ số 218 Lãnh Binh Thăng,
Phường 13, Quận 11, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 13, QUẬN 11, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) và ông Quan Quyền để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
A.    Những người thừa kế của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan):
1)     Ông                 : PHÙNG VINH CÂN (PHUNG CAN VINH)               
Sinh năm        : 1929
Thẻ ID số       : PHUNGCV714OZ cấp tại Hoa Kỳ           
Cư trú tại        : Hoa Kỳ
            Là chồng của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan).
2)     Ông                 : PHILLIP PHUNG (PHÙNG VĨ GIAI)            
Sinh năm        : 1960
Hộ chiếu số   : 215916041 cấp tại Hoa Kỳ           
Cư trú tại        : Hoa Kỳ
Là con đẻ của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan).
Ông PHÙNG VINH CÂN (PHUNG CAN VINH) và ông PHILLIP PHUNG (PHÙNG VĨ GIAI) có người đại diện là:
Bà                   : QUAN TÔ HÀ                                           Sinh năm: 1941
CMND số       : 021 900 098 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 218 Lãnh Binh Thăng, P. 13, Q. 11, TP HCM.
Theo hợp đồng ủy quyền được hợp pháp hóa lãnh sự số 181-06/HPHLS ngày 11/06/2015 do Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại San Francisco Hoa Kỳ chứng nhận.
B.     Những người thừa kế của ông Quan Quyền:
1)     Bà                   : QUAN TÔ HÀ                                           Sinh năm: 1941
CMND số       : 021 900 098 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 218 Lãnh Binh Thăng, P. 13, Q. 11, TP HCM.
Là em ruột của ông Quan Quyền.

2)     Bà                   : TRƯƠNG LỆ ANH                                  Sinh năm: 1951
CMND số       : 020 784 564 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 216/104 Lãnh Binh Thăng, P. 13, Q. 11, TP HCM.
Là em ruột của ông Quan Quyền.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) sinh năm 1936, chết ngày 27/11/2006 theo giấy chứng tử được hợp pháp hóa lãnh sự số 182-06/HPHLS ngày 11/06/2015 do Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại San Francisco Hoa Kỳ chứng nhận.
Ông Quan Quyền sinh năm 1938, chết ngày 30/12/2011 theo giấy chứng tử số 115, quyển số 1/2011 do Ủy ban nhân dân phường 13, quận 11, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu căn nhà (phần tài sản do bà Quan Ngọc - Ngoc Quan và ông Quan Quyền được thừa kế từ cha là ông Quan Diệu và mẹ là bà Trương Hà) tại địa chỉ số 218 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP HCM căn cứ theo:
Ø  Giấy phép hợp thức hóa chủ quyền nhà số 470/GP-UB ngày 06/08/1990 do Ủy ban nhân dân quận 11 TP HCM cấp;
Ø  Tờ khai chuyển dịch tài sản nộp lệ phí trước bạ ngày 05/09/1990.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Di sản do bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) để lại là Phần sở hữu căn nhà (phần tài sản do bà Quan Ngọc - Ngoc Quan được thừa kế từ cha là ông Quan Diệu và mẹ là bà Trương Hà) tại địa chỉ số 218 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất phần di sản của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) gồm:
- Cha và mẹ của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) là ông Quan Diệu (chết năm 1985) và bà Trương Hà (chết năm 1988).
(Có giấy chứng tử)
- Chồng của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) là ông Phùng Vinh Cân ( Phung Can Vinh).
(Có giấy chứng nhận kết hôn)
- Con của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) là ông Phùng Vĩ Giai (Phillip Phung).
(Có giấy khai sinh)
Như vậy, những người thừa kế của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) là ông Phùng Vinh Cân (Phung Can Vinh) và ông Phùng Vĩ Giai (Phillip Phung).
2.      Di sản do ông Quan Quyền để lại là Phần quyền sở hữu căn nhà (phần tài sản do ông Quan Quyền được thừa kế từ cha là ông Quan Diệu và mẹ là bà Trương Hà) tại địa chỉ số 218 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11,                  TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Quan Quyền không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất phần di sản của ông Quan Quyền gồm:
- Cha và mẹ của ông Quan Quyền là ông Quan Diệu (chết năm 1985) và bà Trương Hà (chết năm 1988).
(Có giấy chứng tử)
- Lúc sinh thời, ông Quan Quyền sống độc thân, không có vợ, con.
(Có tờ tường trình và cam kết quan hệ nhân thân kèm theo)
Như vậy, không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Quan Quyền.
Hàng thừa kế thứ hai của ông Quan Quyền gồm:
- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của ông Quan Quyền không rõ họ tên, đều chết trước ông Quan Quyền từ lâu.  
(Có tờ tường trình và cam kết quan hệ nhân thân kèm theo)
- Ông Quan Quyền không có con nên không có cháu ruột gọi ông là ông nội, ông ngoại.
- Anh, chị, em ruột của ông Quan Quyền gồm: bà Quan Ngọc (Ngoc Quan), bà Quan Tô Hà và bà Trương Lệ Anh. Bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) đã chết trước ông Quan Quyền (như đã nêu trên)
(Có giấy khai sinh)
Như vậy, người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông Quan Quyền là bà Quan Tô Hà và bà Trương Lệ Anh.
Bằng văn bản này, bà Quan Tô Hà hành động nhân danh cá nhân và làm đại diện theo ủy quyền cho ông Phùng Vinh Cân (Phung Can Vinh)ông Phùng Vĩ Giai ( Phillip Phung) tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản được thừa kế từ bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) và ông Quan Quyền để lại theo luật định cho bà Trương Lệ Anh. Bà Trương Lệ Anh ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Quan Ngọc (Ngoc Quan) và ông Quan Quyền hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 13, quận 11 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1445
  • tháng này: 63655
  • Tổng lượt truy cập: 5532780