Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà PHẠM THANH HƯƠNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:125/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 313 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 3, QUẬN     8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà PHẠM THANH HƯƠNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : VÕ PHI HÙNG                                                      Sinh năm: 1950
CMND số       : 023 455 291 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 313 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TP.HCM        
            Là chồng bà PHẠM THANH HƯƠNG
2)     Bà                   : VÕ PHẠM HUYỀN TRÂN                                 Sinh năm: 1985
CMND số       : 023 890 384 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 87 đường số 8, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
3)     Bà                   : VÕ PHẠM QUỐC HUY                                      Sinh năm: 1987
CMND số       : 024 213 921 cấp tại CA TP.HCM             
4)     Ông                 : VÕ PHI PHỤNG                                                  Sinh năm: 1997
CMND số       : 025 666 515 cấp tại CA TP.HCM             
Cùng thường trú        : 313 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TP.HCM
            Là con bà PHẠM THANH HƯƠNG
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà PHẠM THANH HƯƠNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà PHẠM THANH HƯƠNG (sinh năm 1955) chết ngày 29/3/2011 (Theo giấy chứng tử số 30/KT, quyển số 01/2011 do UBND Phường 3, Quận 8, TP.HCM cấp ngày 30/3/2011).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 313 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 2830/2007/GCN do UBND Quận 8 TP.HCM cấp ngày 31/12/20007.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà PHẠM THANH HƯƠNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà PHẠM THANH HƯƠNG gồm:
- Cha của bà PHẠM THANH HƯƠNG tên là PHẠM PHÚ LIÊN chết trước bà PHẠM THANH HƯƠNG, có giấy chứng tử.
- Mẹ của bà PHẠM THANH HƯƠNG tên là NGUYỄN THỊ VINH, chết trước bà PHẠM THANH HƯƠNG, có giấy chứng tử.
- Chồng bà PHẠM THANH HƯƠNG là  VÕ PHI HÙNG           Sinh năm: 1950
- Bà PHẠM THANH HƯƠNG có các người con như đã nêu trên.
Bằng văn bản này, các ông, bà: VÕ PHẠM HUYỀN TRÂN, VÕ PHẠM QUỐC HUY, VÕ PHI PHỤNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà PHẠM THANH HƯƠNG để lại theo luật định cho ông VÕ PHI HÙNG.
Ông VÕ PHI HÙNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà PHẠM THANH HƯƠNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 8, TP.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 647
  • tháng này: 40371
  • Tổng lượt truy cập: 5181689