Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà NGÔ THỊ HƯỜNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 313/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sử dụng đất ở quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Ngô Thị Hường tại thửa đất số: 08, Tờ bản đồ số: 51, Địa chỉ: 134 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà NGÔ THỊ HƯỜNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : NGUYỄN VĂN HAI                                 Sinh năm: 1932
CMND số       : 020 287 474 Cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú     : 134 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
2)     Bà                   : NGUYỄN THỊ TRANG               Sinh năm: 1956
CMND số       : 020 263 232 Cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú     : 134 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
3)     Ông                 : NGUYỄN HỮU LỘC                   Sinh năm: 1962
Hộ chiếu số   : 431821343 Cấp tại: Hoa Kỳ.
Cư trú             : Hoa Kỳ
4)     Bà                   : NGUYỄN THỊ LANG HƯƠNG Sinh năm: 1964
CMND số       : 021 576 281 Cấp tại: CA Tp.HCM
Thường trú     : 134 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
            Cùng là con bà Ngô Thị Hường
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Ngô Thị Hường.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà NGÔ THỊ HƯỜNG (Sinh năm 1933) chết ngày 28/04/2014 (Theo giấy chứng tử số 57/2014, Quyển số: 01/2014, Đăng ký tại UBND Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM ngày 28/04/2014). Nơi thường trú cuối cùng: 134 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sử dụng đất ở quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Ngô Thị Hường tại thửa đất số: 08, Tờ bản đồ số: 51, Địa chỉ: 134 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận số: BB 862761, số vào sổ cấp GCN: CH02277 do UBND Quận 1, Tp.HCM cấp ngày 13/09/2010; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 24/09/2010.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Ngô Thị Hường không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Hường gồm:
-         Cha Mẹ của bà Ngô Thị Hường tên là NGÔ VĂN MẠNH và TRẦN THỊ MỊNH chết trước bà Hường từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết)
-         Chồng  bà Ngô Thị Hường là  NGUYỄN VĂN HAI, Sinh năm: 1932. 
-         Bà Ngô Thị Hường có tất cả 06 người con gồm: NGUYỄN THỊ TRANG, NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ, NGUYỄN HỮU LỘC, NGUYỄN THI LANG HƯƠNG, NGUYỄN HỮU THỌ và NGUYỄN HỮU SANG (tất cả đều có giấy khai sinh). Trong đó có 03 người con là: NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ, NGUYỄN HỮU THỌ và NGUYỄN HỮU SANG đều đã chết năm 1975, không có giấy chứng tử (Theo cam kết).
Bằng văn bản này, bà NGUYỄN THỊ TRANG và NGUYỄN THỊ LANG HƯƠNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Ngô Thị Hường để lại theo luật định cho ông NGUYỄN VĂN HAI. Ông NGUYỄN VĂN HAI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
Ông NGUYỄN HỮU LỘC đồng ý nhận phần tài sản mình được thừa kế từ bà Ngô Thị Hường theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Ngô Thị Hường hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 1462
  • tháng này: 63672
  • Tổng lượt truy cập: 5532797