Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản bà DỊP A KÍU

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:126/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà Dịp A Kíu  tọa lạc tại địa chỉ: 174/41/32 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM
Kính gửi: -    UBND PHƯỜNG 8, QUẬN 11, TP. HCM.
-         UBND XÃ CÂY GIÁO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà DỊP A KÍU để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : VÒNG KHÌN                                             Sinh năm: 1925
CMND số       : 021 840 519 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 174/41/32 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM
            Là  chồng bà Dịp A Kíu
2)     Bà                   : VÒNG QUAY MÙI                                  Sinh năm: 1955
CMND số       : 024 446 818 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 173/45/23 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp.HCM
3)     Ông                 : VÒNG VĨNH PHÁT                                 Sinh năm: 1957
CMND số       : 271 001 420 cấp tại CA Tỉnh Đồng Nai              
Thường trú     : 370 Khóm 6, Khu 6, TT Tân Phú, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
4)     Bà                   : VÒNG KIM ANH                         Sinh năm: 1958
CMND số       : 270 756 999 cấp tại CA Tỉnh Đồng Nai              
Thường trú     : 10/4 Thuận An, Song Thao, Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
5)     Bà                   : VÒNG NHỘC VÂN                                  Sinh năm: 1961
CMND số       : 021 840 521 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 174/41/32 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM
6)     Ông                 : VÒNG VĂN DƯỠNG                              Sinh năm: 1964
CMND số       : 270 769 447 cấp tại CA Tỉnh Đồng Nai              
Thường trú     : Ấp Tân Lập 1, Xã Cây Giáo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
7)     Ông                 : VÒNG VĨNH NĂNG                                Sinh năm: 1968
CMND số       : 022 295 349 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 174/41/32 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM
8)     Bà                   : VÒNG VĨNH LINH                                  Sinh năm: 1971
CMND số       : 022 392 809 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 462 Hòa Hảo, Phường 5, Quận 10, Tp.HCM
            Cùng là con bà Dịp A Kíu.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Dịp A Kíu.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà DỊP A KÍU (Sinh năm 1936) chết ngày 13/06/2013 (Theo giấy chứng tử số 23, Quyển số 01/2013; đăng ký tại UBND Xã Cây Giáo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai ngày 14/06/2013). Nơi thường trú cuối cùng: Ấp Tân Lập 1, Xã Cây Giáo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà Dịp A Kíu  tọa lạc tại địa chỉ: 174/41/32 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Hồ sơ gốc số 4367/2001 do UBND Tp. HCM cấp ngày 28/03/2001; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 03/05/2001.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Dịp A Kíu không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Dịp A Kíu gồm:
-         Cha của bà Dịp A Kíu tên là DIỆP CHÁNH PẨU, Chết năm: 1972 không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
-         Mẹ của bà Dịp A Kíu tên là VÒNG SỲ Chết năm: 1974 không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
-         Chồng bà Dịp A Kíu ông VÒNG KHÌN, Sinh năm: 1925.         
-         Bà Dịp A Kíu có 07 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, các ông, bà: VÒNG KHÌN, VÒNG QUAY MÙI, VÒNG VĨNH PHÁT, VÒNG KIM ANH, VÒNG VĂN DƯỠNG, VÒNG VĨNH NĂNG, VÒNG VĨNH LINH tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản do bà Dịp A Kíu  để lại theo luật định cho bà VÒNG NHỘC VÂN. Bà VÒNG NHỘC VÂN ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà DỊP A KÍU hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 11, Tp.HCM và UBND Xã Cây Giáo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 654
  • tháng này: 40378
  • Tổng lượt truy cập: 5181696