Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông NGUYỄN VĂN THẢO

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 249 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần nhà đất tại thửa đất số 267 (451), tờ bản đồ số 28-SĐN (07-TL02), địa chỉ: 766/16 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Kính gửi: - UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 10, TP. HCM.
-         Và UBND PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông NGUYỄN VĂN THẢO (chết ngày 13/02/2002) để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                    : TRẦN THỊ NHÂN                         Sinh năm         : 1933
CMND số       : 020 790 514 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú      : 725/16 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
            Là vợ của Ông NGUYỄN VĂN THẢO.
2)     Bà                    : NGUYỄN THỊ LỆ CHI                            Sinh năm         : 1961
Hộ chiếu số    : N1212565 cấp tại TLS Quán Việt Nam tại Prăng-Phuốc (Đức)
Nơi cư trú       : Đức
3)     Bà                    : NGUYỄN THỊ ANH THƯ                       Sinh năm         : 1964
CMND số       : 020 790 535 cấp tại CA Tp.HCM              
Thường trú      : 436B/106/9 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
4)     Ông                 : NGUYỄN TRÍ DŨNG                              Sinh năm         : 1966
CMND số       : 022 116 552 cấp tại CA Tp.HCM              
Thường trú      : 725/16 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
5)     Bà                    : NGUYỄN THỊ TRÂM ANH                    Sinh năm         : 1967
CMND số       : 022 278 098 cấp tại CA Tp.HCM              
Thường trú      : 725/16 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
6)     Bà                    : NGUYỄN THỊ KIM OANH                     Sinh năm         : 1970
CMND số       : 022 278 077 cấp tại CA Tp.HCM              
Thường trú      : 725/16 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
7)     Bà                    : NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG            Sinh năm         : 1974
Hộ chiếu số    : N1151110 cấp tại Việt Nam           
Thường trú      : 725/16 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
            Là các con của Ông NGUYỄN VĂN THẢO.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông NGUYỄN VĂN THẢO.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN THẢO (sinh năm 1928) chết ngày 13/02/2002 (Theo giấy chứng tử số 05, quyển số 01/2002 đăng ký tại UBND phường 6, Quận 10, Tp.HCM ngày 13/02/2002).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền của Ông NGUYỄN VĂN THẢO đối với quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số 267 (451), tờ bản đồ số 28-SĐN (07-TL02), địa chỉ: 766/16 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 130490, số vào sổ cấp GCN: H02868/Bình Trị Đông do UBND Quận Bình Tân, Tp.HCM cấp ngày 17/05/2006; Thông báo nộp lệ phí trước bạ ngày 07/09/2006.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN VĂN THẢO không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông NGUYỄN VĂN THẢO gồm:
- Cha, mẹ của Ông NGUYỄN VĂN THẢO không nhớ họ tên đã chết trước Ông NGUYỄN VĂN THẢO không có giấy chứng tử (Có Tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết).
- Vợ của Ông NGUYỄN VĂN THẢO là Bà TRẦN THỊ NHÂN, Sinh năm: 1933 (Có giấy khai sinh các con kèm theo).          
- Ông NGUYỄN VĂN THẢO và Bà TRẦN THỊ NHÂN có tất cả 06 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Như vậy những người được hưởng phần di sản của Ông NGUYỄN VĂN THẢO để lại gồm: TRẦN THỊ NHÂN, NGUYỄN THỊ LỆ CHI, NGUYỄN THỊ ANH THƯ, NGUYỄN TRÍ DŨNG, NGUYỄN THỊ TRÂM ANH, NGUYỄN THỊ KIM OANH và NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG.
Bằng văn bản này, các ông, bà: TRẦN THỊ NHÂN, NGUYỄN THỊ LỆ CHI, NGUYỄN TRÍ DŨNG, NGUYỄN THỊ TRÂM ANH, NGUYỄN THỊ KIM OANH và NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Ông NGUYỄN VĂN THẢO để lại theo luật định cho Bà NGUYỄN THỊ ANH THƯ.
Bà NGUYỄN THỊ ANH THƯ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN VĂN THẢO hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 6, quận 10 và UBND Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                               
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hường
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 501
  • tháng này: 40225
  • Tổng lượt truy cập: 5181543