Thông báo khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông HỒ VĂN TỒN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 241 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: 602/37/8 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 22, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông HỒ VĂN TỒN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Họ và tên       : TRẦN THỊ TÀI                                         Sinh năm: 1938
CMND số       :  024 757 190 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 602/37/8 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Là vợ của ông HỒ VĂN TỒN
2)     Họ và tên       : HỒ VĂN HAI                                            Sinh năm: 1961
CMND số       :  320 472 531 cấp tại CA Tỉnh Bến Tre
Thường trú     : 38/5 ấp An Phú, An Khánh, Châu Thành, Bến Tre
3)     Họ và tên       : HỒ VĂN BA                                               Sinh năm: 1966
CMND số       :  320 631 078 cấp tại CA Tỉnh Bến Tre
Thường trú     : 38/5 ấp An Phú, An Khánh, Châu Thành, Bến Tre
4)     Họ và tên       : TRẦN TRƯƠNG THỦY             Sinh năm: 1974
CMND số       :  024 757 189 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 602/37/8 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Cùng là con của ông HỒ VĂN TỒN
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông HỒ VĂN TỒN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông HỒ VĂN TỒN sinh năm 1929, chết ngày 12/6/2005 (Theo giấy chứng tử số 66, quyển số 01/2005 ngày 20/9/2005 của Ủy ban nhân dân xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: 602/37/8 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 063684, số vào sổ cấp GCN: CH 03561 ngày 22/4/2015 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cấp; THông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 09/2/2015).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông HỒ VĂN TỒN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông HỒ VĂN TỒN gồm:
Cha và mẹ của Ông HỒ VĂN TỒN chết trước Ông HỒ VĂN TỒN, không có giấy chứng tử.
Ông HỒ VĂN TỒN có vợ là bà TRẦN THỊ TÀI
Ông HỒ VĂN TỒN và Bà TRẦN THỊ TÀI có các người con như đã nêu trên.
(Kèm theo Giấy khai sinh, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà TRẦN THỊ TÀI).
Bằng văn bản này, các ông, bà: HỒ VĂN HAI, HỒ VĂN BA, TRẦN TRƯƠNG THỦY tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông HỒ VĂN TỒN để lại theo luật định cho bà TRẦN THỊ TÀI.
Bà TRẦN THỊ TÀI ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông HỒ VĂN TỒN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 22, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 745
  • tháng này: 40469
  • Tổng lượt truy cập: 5181787