Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản ông NGUYỄN VĂN HOÀN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 246/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần thuộc quyền của ông Nguyễn Văn Hoàn đối với căn nhà tại địa chỉ số: 119B/36/12 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP. HCM.
Kính gửi: UBND Phường 2, quận 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 
I.  Nội dung khai về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại
 1.  Họ và tên người chết:
Ông     : NGUYỄN VĂN HOÀN - chết ngày 29/12/1996 (Có giấy chứng tử)
Nơi thường trú cuối cùng: 119B/36/12 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP. HCM
2.Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Là phần thuộc quyền của ông Nguyễn Văn Hoàn đối với căn nhà tại địa chỉ số: 119B/36/12 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP. HCM theo:
-Giấy phép hợp thức hóa số: 192/GP-UB  do Ủy ban nhân dân quận 8 cấp ngày 06/04/1994,
-Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 22/04/1994.
 
II.Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông Nguyễn Văn Hoàn
Theo khai nhận, ông Nguyễn Văn Hoàn chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông gồm có:
1.Cha, mẹ của ông Nguyễn Văn Hoàn
Đều đã chết trước ông Nguyễn Văn Hoàn (theo cam kết của người khai di sản)
2. Vợ Con ông Nguyễn Văn Hoàn
 2.1) Họ tên: ĐIÊU THỊ KIM LIÊN, Sinh năm: 1942 (vợ ông Nguyễn Văn Hoàn)
2.2) Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM LIỄU, Sinh năm: 1967
2.3) Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM TRINH, Sinh năm: 1971
2.4) Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM VÂN, Sinh năm: 1972
2.5) Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Sinh năm: 1974
2.6) Họ tên: NGUYỄN ĐẶNG THANH SƠN, Sinh năm: 1981
III. Nội dung khai về người được nhận di sản của của ông Nguyễn Văn Hoàn
06 người có tên dưới đây (vợ và con ông Nguyễn Văn Hoàn) nhận di sản là nhà ở, đất ở Là phần thuộc quyền của ông Nguyễn Văn Hoàn đối với căn nhà tại địa chỉ số: 119B/36/12 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP. HCM theo:
-Giấy phép hợp thức hóa số: 192/GP-UB  do Ủy ban nhân dân quận 8 cấp ngày 06/04/1994,
-Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 22/04/1994.
           
1.  Họ tên: ĐIÊU THỊ KIM LIÊN, Sinh năm: 1942 (vợ ông Nguyễn Văn Hoàn)
2. Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM LIỄU, Sinh năm: 1967
3. Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM TRINH, Sinh năm: 1971
4.  Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM VÂN, Sinh năm: 1972
5.  Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Sinh năm: 1974
6.  Họ tên: NGUYỄN ĐẶNG THANH SƠN, Sinh năm: 1981
IV. Đề nghị:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.
Sau 15 ngày kể từ ngày ký niêm yết thông báo này, nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 2, quận 8, TPHCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
 
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                
- Lưu HS - VT.

  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 559
  • tháng này: 40283
  • Tổng lượt truy cập: 5181601