Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản ông MÃ VĂN HIỆP

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 222/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền lợi bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm Nhân Thọ  – Số hợp đồng bảo hiểm: 289009349-3 ngày cấp HĐ: 09/03/2009 của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Kính gửi: UBND P. BÌNH HƯNG HÒA A, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông MÃ VĂN HIỆP để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : MÃ NGỌC MINH                                    Sinh năm: 1959
CMND số       :  022 396 624 cấp tại CA Tp.HCM          
Thường trú     : 7/1 Đường số 20, KP 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.HCM
            Là  cha ông Mã Văn Hiệp
2)     Bà                   : HUỲNH HOA                                            Sinh năm: 1965
CMND số       : 022 481 590 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 7/1 Đường số 20, KP 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Là mẹ ông Mã Văn Hiệp
3)     Bà                   : NGUYỄN THỊ CẨM DIÊU                     Sinh năm: 1980
CMND số       : 024 304 425 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 7/1 Đường số 20, KP 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.HCM
            Là vợ ông Mã Văn Hiệp
4)     Trẻ                  : MÃ TỐ TRINH                                         Sinh ngày: 25/06/2003
5)     Trẻ                  : MÃ TỐ TRÂN                                           Sinh ngày: 10/12/2012
Cùng là con ông Mã Văn Hiệp
(Trẻ Mã Tố Trinh và Mã Tố Trân do mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Cẩm Diêu làm đại diện đương nhiên cho con chưa thành niên).
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Mã Văn Hiệp.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Mã Văn Hiệp (Sinh năm 1983) chết ngày 19/03/2015 (Theo giấy chứng tử số 44, Quyển số 01/2015; đăng ký tại UBND Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM ngày 20/03/2015). Nơi thường trú cuối cùng: 7/1 Đường số 20, KP 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp.HCM.
 
 
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền lợi bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm Nhân Thọ  – Số hợp đồng bảo hiểm: 289009349-3 ngày cấp HĐ: 09/03/2009 của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Mã Văn Hiệp không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Mã Văn Hiệp gồm:
-         Cha của ông Mã Văn Hiệp tên là MÃ NGỌC MINH, Sinh năm: 1959 (Có giấy khai sinh).
-         Mẹ của ông Mã Văn Hiệp tên là HUỲNH HOA, Sinh năm: 1965 ( Có giấy khai sinh).
-         Vợ ông Mã Văn Hiệp tên là: NGUYỄN THỊ CẨM DIỆU, Sinh năm: 1980 (Có giấy chứng nhận kết hôn).  
-         Ông Mã Văn Hiệp có 02 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, ông, bà MÃ NGỌC MINH, HUỲNH HOA tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Mã Văn Hiệp để lại theo luật định cho NGUYỄN THỊ CẨM DIỆU, MÃ TỐ TRINH, MÃ TỐ TRÂN. Bà NGUYỄN THỊ CẨM DIỆU hành động nhân danh cá nhân và đại diện cho cho con chưa thành niên là MÃ TỐ TRINH và MÃ TỐ TRÂN ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông MÃ VĂN HIỆP hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 555
  • tháng này: 40279
  • Tổng lượt truy cập: 5181597