Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản bà LƯU THUẬN HẢO

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:180/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 193 Hà Tôn Quyền, Phường 04, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 11, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà LƯU THUẬN HẢO để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Ông                 : TẤT QUỐC TRỤ                                      Sinh năm: 1980
CMND số       : 023 436 624 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 193 Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, Tp.HCM
            Là con bà Lưu Thuận Hảo
Là người thừa kế theo di chúc của bà Lưu Thuận Hảo.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà LƯU THUẬN HẢO (Sinh năm 1951) chết ngày 01/05/2015 (Theo giấy chứng tử số 21/2015, Quyển số: 01/2015, Đăng ký tại UBND Phường 4, Quận 11, Tp.HCM ngày 02/05/2015).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 193 Hà Tôn Quyền, Phường 04, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BU 314649, số vào sổ cấp GCN: CH00833 do UBND Quận 11, Tp.HCM ngày 21/05/2015; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 18/05/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Lưu Thuận Hảo có lập di chúc số: 005783 do Văn phòng công chứng Gia Định, Tp.HCM chứng nhận ngày 13/04/2015. Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của bà Hảo gồm:
-   Cha Mẹ của bà Lưu Thuận Hảo đều chết trước bà Hảo (Có văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản).
-   Chồng  bà Lưu Thuận Hảo tên là: Tất Tô Hà, Chết trước bà Hảo (Có giấy chứng tử).            
-   Bà Lưu Thuận Hảo không có người con nào chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động.
Bằng văn bản này, ông TẤT QUỐC TRỤđồng ý nhận di sản thừa kế do bà Lưu Thuận Hảo để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Lưu Thuận Hảo hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 11, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 1345
  • tháng này: 63555
  • Tổng lượt truy cập: 5532680