Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản Ông VÕ VĂN TRƯỢNG và bà NGUYỄN THỊ TRẬN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 203/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là căn nhà số: 294/2 (Số cũ: 294/65B) đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông VÕ VĂN TRƯỢNG và bà NGUYỄN THỊ TRẬN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Bà                    : VÕ THỊ BÊN                                              Sinh năm: 1949
CMND số       : 340 410 355 cấp tại CA Tỉnh Đồng Tháp              
Thường trú      : 568/D Tổ 5 SN 346 Ấp Tân An, Tân Thuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp.
2)     Ông                 : VÕ VĂN TỐT                                             Sinh năm: 1954
CMND số       : 271 190 388 cấp tại CA Tỉnh Đồng Nai    
Thường trú      : Tổ 4, Khu Kim Sơn, TT Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
3)     Ông                 : VÕ VĂN TƯƠI                                           Sinh năm: 1962
CMND số       : 334 382 343 cấp tại CA Tỉnh Trà Vinh      
Thường trú      : Minh Thuận B, TT Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh
4)     Bà                    : VÕ THỊ THU HUỆ                                    Sinh năm: 1965
CMND số       : 022 649 757 cấp tại CA Tp.HCM              
5)     Bà                    : VÕ THỊ MUÔNG                                      Sinh năm: 1954
CMND số       : 023 892 611 cấp tại CA Tp.HCM              
Cùng thường trú: 294/2 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.
            Cùng là con ông Võ Văn Trượng và bà Nguyễn Thị Trận.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của  ông Võ Văn Trượng và bà Nguyễn Thị Trận.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
1.      Bà NGUYỄN THỊ TRẬN (Sinh năm 1925) chết ngày 21/03/2005 (Theo giấy chứng tử số 21, Quyển số: 01/2005; đăng ký tại UBND Phường 4, Quận 5, Tp.HCM ngày 22/03/2005).
2.      Ông VÕ VĂN TRƯỢNG (Sinh năm 1925) chết ngày 01/09/2010 (Theo giấy chứng tử số 47, Quyển số: 01/2010; đăng ký tại UBND Phường 4, Quận 5, Tp.HCM ngày 01/09/2010).
Cùng có nơi thường trú cuối cùng: 294/2 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.
 
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là căn nhà số: 294/2 (Số cũ: 294/65B) đường Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, theo: Giấy phép hợp thức hóa chủ quyền nhà số: 1061/GP-UB ngày 22/11/1989 của UBND Quận 5, Tp.HCM; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 23/3/1990; Quyết định đổi số nhà số: 9729/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND Quận 5, Tp.HCM; Bản vẽ sơ đồ nhà ở đất ở do Công ty TNHH một thành viên Thịnh Hưng lập ngày 15/07/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Võ Văn Trượng và bà Nguyễn Thị Trận không để lại Di chúc. Những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông Trượng và bà Trận gồm:
-   Cha Mẹ của ông Võ Văn Trượng là VÕ VĂN QUÝ và NGUYỄN THỊ CƠ đều chết trước ông Trượng không có giấy chứng tử (Theo cam kết và tường trình).
-   Cha Mẹ của bà Nguyễn Thị Trận là NGUYỄN THẾ HÙNG và TRẦN THỊ TÝ đều chết trước bà Trận không có giấy chứng tử (Theo cam kết và tường trình).
-   Ông Võ Văn Trượng và bà Nguyễn Thị Trận có 05 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, các ông, bà: VÕ THỊ BÊN, VÕ VĂN TỐT, VÕ VĂN TƯƠI, VÕ THỊ THU HUỆ, VÕ THỊ MUÔNG đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Võ Văn Trượng và bà Nguyễn Thị Trận để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Võ Văn Trượng và bà Nguyễn Thị Trận hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1287
  • tháng này: 63497
  • Tổng lượt truy cập: 5532622