Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản Ông TRẦN QUANG HÙNG và Bà TRẦN THỊ NGOẠN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 218/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: là phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ: 244/9 Đường HT17, Khu phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông TRẦN QUANG HÙNG (chết ngày 22/08/2011) và Bà TRẦN THỊ NGOẠN (chết ngày 24/01/2015) để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : TRẦN QUANG TRỨ                               Sinh năm        : 1926
CMND số       : 021 497 731 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 78H, Khu phố 3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
            Là chồng của Bà TRẦN THỊ NGOẠN và là cha của ông TRẦN QUANG HÙNG
2)     Ông                 : TRẦN QUANG HIỀN                              Sinh năm        : 1962
CMND số       : 021 754 369 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 41/7A Khu phố 4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Là con của Bà TRẦN THỊ NGOẠN
3)     Ông                 : TRẦN QUANG HẬU                               Sinh năm        : 1964
CMND số       : 021 497 733 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 244/9 Kp2, Đường HT17, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Là con của Bà TRẦN THỊ NGOẠN
4)     Bà                   : TRẦN THỊ THU HÀ                                Sinh năm        : 1967
CMND số       : 022 984 240 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 78H1, Khu phố 3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Là con của Bà TRẦN THỊ NGOẠN
5)     Bà                   : BÙI THỊ XUÂN                                         Sinh năm        : 1949
CMND số       : 025 945 741 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 162 Kp4, Đường HT42, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Là vợ của Ông TRẦN QUANG HÙNG
6)     Bà                   : TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA                   Sinh năm        : 1987
CMND số       : 024 946 548 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 162 Kp4, Đường HT42, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
Là con của Ông TRẦN QUANG HÙNG.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế của Ông TRẦN QUANG HÙNG và Bà TRẦN THỊ NGOẠN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ø  Ông TRẦN QUANG HÙNG (sinh năm 1950) chết ngày 22/08/2011 (Theo giấy chứng tử số 74/2011, quyển số 01/2009 đăng ký tại UBND phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM).
Ø  Bà TRẦN THỊ NGOẠN (sinh năm 1927) chết ngày 24/01/2015 (Theo giấy chứng tử số 06/2015, quyển số 01/2014 đăng ký tại UBND phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ: 244/9 Đường HT17, Khu phố 2, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 987906, số vào sổ cấp GCN: CH 03880 do UBND Quận 12, Tp.HCM cấp ngày 01/04/2014; Thông báo nộp lệ phí trước bạ ngày 10/12/2014.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Phần di sản của Ông TRẦN QUANG HÙNG chết ngày 22/08/2011 để lại đối với tài sản nêu trên như sau:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông TRẦN QUANG HÙNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông TRẦN QUANG HÙNG gồm:
- Cha của Ông TRẦN QUANG HÙNG tên là TRẦN QUANG TRỨ sinh năm 1926, thường trú: 78H, Khu phố 3, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM (Có giấy khai sinh của Ông Hùng kèm theo).
- Mẹ của Ông TRẦN QUANG HÙNG tên là TRẦN THỊ NGOẠN, sinh năm 1928 (Có giấy khai sinh của ông Hùng kèm theo).
- Vợ của Ông TRẦN QUANG HÙNG là Bà BÙI THỊ XUÂN, Sinh năm: 1949 (Có giấy kết hôn kèm theo). 
- Ông TRẦN QUANG HÙNG và Bà BÙI THỊ XUÂN có 01 người con duy nhất là TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA, sinh năm 1987 (Có giấy khai sinh kèm theo).
Như vậy những người được hưởng phần di sản của Ông TRẦN QUANG HÙNG để lại gồm các ông bà: TRẦN QUANG TRỨ, TRẦN THỊ NGOẠN, BÙI THỊ XUÂN và TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA.
2.      Phần di sản của Bà TRẦN THỊ NGOẠN chết ngày 24/01/2015 để lại đối với tài sản nêu trên (là phần bà Ngoạn được thừa kế từ con trai-Trần Quang Hùng) như sau:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Bà TRẦN THỊ NGOẠN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Bà TRẦN THỊ NGOẠN gồm:
- Cha, mẹ của Bà TRẦN THỊ NGOẠN không nhớ rõ họ tên đã chết trước Bà TRẦN THỊ NGOẠN từ lâu không có giấy chứng tử (Có tờ tường trình quan hệ nhân thân kèm theo).
- Chồng của Bà TRẦN THỊ NGOẠN là ông TRẦN QUANG TRỨ,       Sinh năm: 1926 (Có giấy khai sinh của các con kèm theo).            
- Bà TRẦN THỊ NGOẠN và Ông TRẦN QUANG TRỨ có tất cả 04 người con gồm: TRẦN QUANG HẬU, TRẦN QUANG HÙNG, TRẦN QUANG HIỀN và TRẦN THỊ THU HÀ (Có giấy khai sinh kèm theo). Trong đó Ông TRẦN QUANG HÙNG đã chết năm 2011, chết trước mẹ nên có con gái là TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA là người thừa kế thế vị.
Như vậy những người được hưởng phần di sản của Bà TRẦN THỊ NGOẠN để lại gồm: TRẦN QUANG TRỨ, TRẦN QUANG HẬU, TRẦN QUANG HIỀN, TRẦN THỊ THU HÀ và TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA.
Bằng văn bản này, ôngTRẦN QUANG TRỨ và bà TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Ông TRẦN QUANG HÙNG và Bà TRẦN THỊ NGOẠN để lại theo luật định cho Ông TRẦN QUANG HẬU.
Ông TRẦN QUANG HIỀN và Bà TRẦN THỊ THU HÀ tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ phần di sản của Bà TRẦN THỊ NGOẠN để lại theo luật định cho Ông TRẦN QUANG HẬU.
Bà BÙI THỊ XUÂN tự nguyện tặng cho phần tài sản mình được thừa kế từ ông TRẦN QUANG HÙNG để lại theo luật định cho Ông TRẦN QUANG HẬU.
 Như vậy, Ông TRẦN QUANG HẬU ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông TRẦN QUANG HÙNG và Bà TRẦN THỊ NGOẠN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành, quận 12 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
-          Như trên;                                              
-          Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hường
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 682
  • tháng này: 40406
  • Tổng lượt truy cập: 5181724