Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản Ông PHAN VĂN PHÓ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 171/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 105, tầng 2, chung cư 56 Nguyễn Cư Trinhh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: - UBND PHƯỜNG 15, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM.
                  - UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP.HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông PHAN VĂN PHÓ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)      Bà                    : DƯƠNG THỊ MỘNG NGUYỆT                            Sinh năm: 1934
CMND số       : 020 302 920 cấp tại CA Tp.HCM    
Thường trú      : 56/105 Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM
            Là  vợ của Ông PHAN VĂN PHÓ
2)     Bà                   : PHAN THỊ MỸ HẠNH                                          Sinh năm: 1951
CMND số       : 020 649 427 cấp tại CA Tp.HCM
3)     Ông                 : PHAN ANH TUẤN                                                Sinh năm: 1953
CMND số       : 020 649 428 cấp tại CA Tp.HCM
4)     Bà                   : PHAN THỊ MỸ DUNG                                          Sinh năm: 1955
CMND số       : 020 649 433 cấp tại CA Tp.HCM             
Cùng thường trú: 153/20 Điện Biên Phủ, phường 15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
5)     Bà                   : PHAN THỊ MỸ HƯƠNG                                       Sinh năm: 1960
CMND số       : 320 495 961 cấp tại CA tỉnh Bến Tre       
Thường trú     : 228 ấp Thanh Bình, xã Tường Đa, H.Châu Thành, T.Bến Tre
            Là con của Ông PHAN VĂN PHÓ và bà TRẦN THỊ KIM THÁI
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông PHAN VĂN PHÓ.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông PHAN VĂN PHÓ (sinh năm 1928) chết ngày 09/01/2015 (Theo giấy chứng tử số 05/2015, quyển số 01/2015 đăng ký tại UBND phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM ngày 15/01/2015).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế do Ông PHAN VĂN PHÓ để lại là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 105, tầng 2, chung cư 56 Nguyễn Cư Trinhh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3851/2007/UB-GCN do Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/10/2007.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông PHAN VĂN PHÓ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông PHAN VĂN PHÓ gồm:
-   Cha, mẹ của Ông PHAN VĂN PHÓ là ông PHAN VĂN NGÀ và Bà NGUYỄN THỊ CHẨN đều đã chết trước Ông PHAN VĂN PHÓ từ lâu và không có chứng tử.
-   Khi còn sống, ông PHAN VĂN PHÓ có vợ là bà DƯƠNG THỊ MỘNG NGUYỆT (Có hôn thú) và có một người con là bà PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG (sinh năm 1973, chết ngày 01/03/1981, khi chết bà PHƯỢNG độc thân, không có chồng, không chung sống như vợ chồng với bất kỳ ai và cũng không có con).
-   Ngoài ra, Ông PHAN VĂN PHÓ có chung số như vợ chồng, không đăng ký kết hôn với bà TRẦN THỊ KIM THÁI và có 04 người con là bà PHAN THỊ MỸ HẠNH; ông PHAN ANH TUẤN, bà PHAN THỊ MỸ DUNG và bà PHAN THỊ MỸ HƯƠNG.
(Có giấy chứng tử, giấy khai sinh, hôn thú, tờ tường trình về quan hệ nhân thân, tờ cam kết của bà DƯƠNG THỊ MỘNG NGUYỆT do UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chứng thực ngày 27/06/2015)
Bằng văn bản này, bà bà DƯƠNG THỊ MỘNG NGUYỆT và bà PHAN THỊ MỸ HẠNH; ông PHAN ANH TUẤN, bà PHAN THỊ MỸ DUNG và bà PHAN THỊ MỸ HƯƠNG đồng ý nhận di sản thừa kế do Ông PHAN VĂN PHÓ để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông PHAN VĂN PHÓ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1367
  • tháng này: 63577
  • Tổng lượt truy cập: 5532702