Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản Bà NGUYỄN THỊ TA

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:172/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 07 tháng 7 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số: 84, tờ bản đồ số: 118, địa chỉ thửa đất: 427/32/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Bà NGUYỄN THỊ TA để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Họ và tên       : TRẦN VĂN NHỰT                                               Sinh năm: 1942
CMND số       :  023 034 064 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 427/32/3 Vô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
            Là chồng của Bà NGUYỄN THỊ TA
2)     Họ và tên       : TRẦN KIM LONG                                               Sinh năm: 1965
CMND số       :  021 732 322 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 427/32/3 Vô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
3)     Họ và tên       : TRẦN THẾ VINH                                                Sinh năm: 1971
CMND số       :  022 269 552 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 427/32/3 Vô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
4)     Họ và tên       : TRẦN TẤN LỢI                                                    Sinh năm: 1977
CMND số       :  023 034 065 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 427/32/3 Vô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
5)     Họ và tên       : TRẦN THỊ LỆ HẰNG                                         Sinh năm: 1972
CMND số       :  022 497 123 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 427/32/3 Vô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
6)     Họ và tên       : TRẦN THỊ THÙY LINH                         Sinh năm: 1974
CMND số       :  022 943 146 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 427/32/3 Vô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
7)     Họ và tên       : TRẦN THỊ THÙY TRANG                                 Sinh năm: 1973
CMND số       :  022 497 122 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 156/9 Vô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
8)     Họ và tên       : TRẦN THỊ BÍCH NGỌC                                    Sinh năm: 1967
CMND số       :  022 269 494 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 183/59 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, TP. HCM
9)     Họ và tên       : TRẦN THANH PHONG                          Sinh năm: 1969
CMND số       :  022 269 551 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 480/53/14A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Cùng là con của bà NGUYỄN THỊ TA
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Bà NGUYỄN THỊ TA.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà NGUYỄN THỊ TA sinh năm 1945, chết ngày 26/4/1998 (Theo giấy chứng tử số 00019, quyển số 01/1998 ngày 02/5/1998 của Ủy ban nhân nhân Phường 26, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số: 84, tờ bản đồ số: 118, địa chỉ thửa đất: 427/32/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 755896, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H10159 ngày 01/6/2007 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cấp; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 15/6/2007).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Bà NGUYỄN THỊ TA không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Bà NGUYỄN THỊ TA gồm:
-   Cha và mẹ của Bà NGUYỄN THỊ TA chết trước Bà NGUYỄN THỊ TA, không có giấy chứng tử.
-   Bà NGUYỄN THỊ TA có chồng là ông TRẦN VĂN NHỰT.
-   Bà NGUYỄN THỊ TA và ông TRẦN VĂN NHỰT có các người con là: TRẦN KIM LONG, TRẦN THẾ VINH, TRẦN TẤN LỢI, TRẦN THỊ LỆ HẰNG, TRẦN THỊ THÙY LINH, TRẦN THỊ THÙY TRANG, TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, TRẦN THANH PHONG, TRẦN MINH TRUNG.
-   Ông TRẦN MINH TRUNG sinh ngày 01/11/1975, chết ngày 04/12/1977, chết năm 2 tuổi và  chết trước bà NGUYỄN THỊ TA.
Do đó, những người thừa kế di sản do bà NGUYỄN THỊ TA để lại gồm các ông, bà: TRẦN VĂN NHỰT, TRẦN KIM LONG, TRẦN THẾ VINH, TRẦN TẤN LỢI, TRẦN THỊ LỆ HẰNG, TRẦN THỊ THÙY LINH, TRẦN THỊ THÙY TRANG, TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, TRẦN THANH PHONG.
(Có giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của ông TRẦN VĂN NHỰT).
Bằng văn bản này, các ông, bà: TRẦN VĂN NHỰT, TRẦN KIM LONG, TRẦN THẾ VINH, TRẦN TẤN LỢI, TRẦN THỊ LỆ HẰNG, TRẦN THỊ THÙY LINH, TRẦN THỊ THÙY TRANG, TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, TRẦN THANH PHONG đồng ý nhận di sản thừa kế do Bà NGUYỄN THỊ TA để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Bà NGUYỄN THỊ TA hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 58
  • Hôm nay: 1204
  • tháng này: 1204
  • Tổng lượt truy cập: 5667598