Thông báo khai nhận và thỏa thuận khai nhận di sản Bà HUỲNH HÁ NỮ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  179 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà Huỳnh Há Nữ tại địa chỉ: 234 đường Trần Quý, Phường 06, Quận 11,Tp. Hồ Chí Minh
Kính gửi:      -  UBND PHƯỜNG 06, QUẬN 11, TP. HCM.
-                UBND P. TÂN THỚI HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Bà HUỲNH HÁ NỮ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Ông                 : QUAN QUỐC PHONG                                        Sinh năm: 1983
CMND số       : 023 795 279 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 40/8/11 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM
            Là con bà Huỳnh Há Nữ
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  bà Huỳnh Há Nữ.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà HUỲNH HÁ NỮ (Sinh năm 1949) chết ngày 28/05/2014 (Theo giấy chứng tử số số 27/2014, Quyển số: 01/2014; đăng ký tại UBND Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM ngày 29/05/2014. Nơi thường trú cuối cùng: 40/8/11 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà Huỳnh Há Nữ tại địa chỉ: 234 đường Trần Quý, Phường 06, Quận 11,Tp. Hồ Chí Minh, theo:
-         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 052057, số vào sổ cấp GCN: CH00614 do UBND Quận 11, Tp.HCM cấp ngày 28/08/2013;
-         Văn bản khai nhận di sản thừa kế số 015163 do Văn phòng công chứng Đầm Sen, Tp.HCM chứng nhận ngày 09/07/2013;
-         Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 17/06/2013.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Huỳnh Há Nữ không để lại Di chúc. Những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nữ gồm:
-   Cha của bà Huỳnh Há Nữ tên là LƯU CỬU, chết năm: 1974 (Có giấy chứng tử).
-   Mẹ bà Huỳnh Há Nữ tên là HUỲNH HOÀN, Chết năm: 2006 (Có giấy chứng tử)
-   Chồng bà Huỳnh Há Nữ tên là: QUAN HỒNG, Chết năm: 2009 (Có giấy chứng tử).          
-   Bà Huỳnh Há Nữ có 01 người con duy nhất là QUAN QUỐC PHONG (Có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, ông QUAN QUỐC PHONG đồng ý nhận di sản thừa kế do bà Huỳnh Há Nữ để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Huỳnh Há Nữ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 11 và UBND Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1346
  • tháng này: 63556
  • Tổng lượt truy cập: 5532681