Thông báo khai nhận di sản ông Nguyễn Văn Cang, bà Trương Thị Tuất, bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Chi Hương, ông Nguyễn Văn Nhung và ông Nguyễn Văn Ngọ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 150 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 23 thángnăm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 220 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM
Kính gửi: UBND P. ĐỨC THẮNG, TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Cang, bà Trương Thị Tuất, bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Chi Hương, ông Nguyễn Văn Nhung và ông Nguyễn Văn Ngọ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
·        Ông                 : NGUYỄN VĂN NGHIỆP                        Sinh năm: 1956
CMND số       : 020 266 620 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 218 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM.
            Là con của ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất.
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế của ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Nguyễn Văn Cang chết ngày 09/08/1957 theo Án thế vì khai tử số 55, ngày 09/08/1957 do Chánh lục sự Tòa sơ thẩm Bình Thuận cấp.
Bà Trương Thị Tuất chết ngày 17/01/1979 theo Giấy chứng tử số 01, quyển số I/96, ngày 06/02/1996 do Ủy ban nhân dân phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cấp.
Bà Nguyễn Thị Quế sinh năm 1932, chết ngày 01/05/1980 theo Quyết định số 27/2011/QĐST-DS ngày 09/09/2011 của Tòa án nhân dân quận 1.
Bà Nguyễn Thị Giáp sinh năm 1935, chết ngày 01/05/1980 theo Quyết định số 29/2011/QĐST-DS ngày 09/09/2011 của Tòa án nhân dân quận 1.
Bà Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1937, chết ngày 01/05/1980 theo Quyết định số 30/2011/QĐST-DS ngày 09/09/2011 của Tòa án nhân dân quận 1.
Bà Nguyễn Thị Chi Hương sinh năm 1940, chết ngày 01/05/1980 theo Quyết định số 28/2011/QĐST-DS ngày 09/09/2011 của Tòa án nhân dân quận 1.
Ông Nguyễn Văn Nhung sinh năm 1938, chết ngày 23/01/2008 theo Giấy chứng tử số 123 năm 2008 tại thành phố TRONCHE, Pháp.
Ông Nguyễn Văn Ngọ sinh năm 1913, chết ngày 05/03/1989 theo Giấy chứng tử số 03, quyển số 01/89 do Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1,               TP HCM cấp.
Bà Lương Nguyệt Quyên sinh năm 1923, chết ngày 15/06/2001 theo Giấy chứng tử số 016, quyển số 01/2001 do Ủy ban nhân dân phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 220 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM căn cứ theo:
Ø  Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BP 001121, số vào sổ cấp GCN: CH00302 do Ủy ban nhân dân Quận 1 TP HCM cấp ngày 30/07/2013;
Ø  Thông báo nộp lệ phí trước bạ ngày 05/08/2013.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
1.      Di sản do ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất để lại là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 220 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất gồm:
-   Cha và mẹ của ông Nguyễn Văn Cang là ông Nguyễn Văn Lâu và bà Phan Thị Giàu. Ông Nguyễn Văn Lâu và bà Phan Thị Giàu đều chết trước ông Nguyễn Văn Cang và không có giấy chứng tử. (Có giấy cam kết)
-   Cha và mẹ của bà Trương Thị Tuất không rõ họ tên, đều chết trước bà Trương Thị Tuất và không có giấy chứng tử. (Có giấy cam kết)
-   Ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất là vợ chồng, không đăng ký kết hôn (hôn nhân thực tế).
-   Ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất có sáu người con gồm: Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Giáp, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Chi Hương, Nguyễn Văn Nhung và Nguyễn Văn Ngọ.  
Như vậy, những người thừa kế của ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Giáp, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Chi Hương, Nguyễn Văn Nhung và Nguyễn Văn Ngọ.
2.      Di sản do bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (phần tài sản được thừa kế từ ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất) tại địa chỉ số 220 Đề Thám,               P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:

Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương gồm:
            Hàng thừa kế thứ nhất:
-   Cha và mẹ của bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương là ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất, đều chết trước bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương. (Có giấy chứng tử)
-   Sinh thời, bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương độc thân, không có chồng con. (theo Quyết định v/v : yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”)
Như vậy, không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương.
            Hàng thừa kế thứ hai:
-   Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương đều chết trước bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Chi Hương và không có giấy chứng tử.
-   Bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương không có con nên không có cháu ruột gọi là bà nội, bà ngoại.
-   Anh, chị, em ruột của bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương là ông Nguyễn Văn Nhung và ông Nguyễn Văn Ngọ.
Như vậy, những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Chi Hương là ông Nguyễn Văn Nhung và ông Nguyễn Văn Ngọ.
3.      Di sản do ông Nguyễn Văn Ngọ để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (phần tài sản ông Nguyễn Văn Ngọ được thừa kế từ ông Nguyễn Văn Cang, bà Trương Thị Tuất và bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Chi Hương) tại địa chỉ số 220 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Ngọ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Ngọ gồm:
-   Cha và mẹ của ông Nguyễn Văn Ngọ là ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất, đều chết trước ông Nguyễn Văn Ngọ. (Có giấy chứng tử)
-   Vợ của ông Nguyễn Văn Ngọ là bà Lương Nguyệt Quyên.
-   Con của ông Nguyễn Văn Ngọ là ông Nguyễn Văn Nghiệp. (Có giấy khai sinh)
Như vậy, người thừa kế của ông Nguyễn Văn Ngọ là bà Lương Nguyệt Quyên và ông Nguyễn Văn Nghiệp.
4.      Di sản do bà Lương Nguyệt Quyên để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (phần tài sản bà Lương Nguyệt Quyên được thừa kế từ ông Nguyễn Văn Ngọ) tại địa chỉ số 220 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Lương Nguyệt Quyên không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Lương Nguyệt Quyên gồm:
-   Cha và mẹ của bà Lương Nguyệt Quyên là ông Lương Tựu (chết năm 1951) và bà Châu Thị Mai (chết năm 1950), đều chết trước bà Lương Nguyệt Quyên.
-   Chồng của bà Lương Nguyệt Quyên là ông Nguyễn Văn Ngọ, đã chết trước bà Lương Nguyệt Quyên. (Có giấy chứng tử)
-   Con của bà Lương Nguyệt Quyên là ông Nguyễn Văn Nghiệp. (Có giấy khai sinh)
Như vậy, người thừa kế của bà Lương Nguyệt Quyên là ông Nguyễn Văn Nghiệp.
5.      Di sản do ông Nguyễn Văn Nhung để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (phần tài sản ông Nguyễn Văn Nhung được thừa kế từ ông Nguyễn Văn Cang, bà Trương Thị Tuất và bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Chi Hương) tại địa chỉ số 220 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão,               Q. 1, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Nhung không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Nhung gồm:
            Hàng thừa kế thứ nhất:
-   Cha và mẹ của ông Nguyễn Văn Nhung là ông Nguyễn Văn Cang và bà Trương Thị Tuất, đều chết trước ông Nguyễn Văn Nhung. (Có giấy chứng tử)
-   Ông Nguyễn Văn Nhung có vợ là bà Đinh Anh Thư (Anh - Thu Dinh). Ông Nguyễn Văn Nhung và bà Đinh Anh Thư (Anh - Thu Dinh) đã ly hôn. (có ghi nhận trong giấy chứng tử của ông Nguyễn Văn Nhung)
-   Ông Nguyễn Văn Nhung không có con (kể cả con riêng, con nuôi) theo Tờ tường trình về quan hệ nhân thân.
Như vậy, không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Văn Nhung.
Hàng thừa kế thứ hai:
-   Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của ông Nguyễn Văn Nhung đều chết trước ông Nguyễn Văn Nhung và không có giấy chứng tử.

-   Ông Nguyễn Văn Nhung không có con nên không có cháu ruột gọi là ông nội, ông ngoại.
-   Anh, chị, em ruột của ông Nguyễn Văn Nhung đều đã chết trước ông Nguyễn Văn Nhung.
Như vậy, không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai của ông Nguyễn Văn Nhung.
Hàng thừa kế thứ ba:
-   Cụ nội, cụ ngoại của ông Nguyễn Văn Nhung đều đã chết trước ông Nguyễn Văn Nhung.
-   Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột dì ruột của ông Nguyễn Văn Nhung đều chết trước ông Nguyễn Văn Nhung.
-   Ông Nguyễn Văn Nhung không có chắt ruột.
-   Cháu ruột của ông Nguyễn Văn Nhung là ông Nguyễn Văn Nghiệp.
Như vậy, ông Nguyễn Văn Nghiệp là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ ba của ông Nguyễn Văn Nhung.
Bằng văn bản này, ông Nguyễn Văn Nhung đồng ý nhận di sản thừa kế theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Cang, bà Trương Thị Tuất, bà Nguyễn Thị Quế, bà Nguyễn Thị Giáp, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Chi Hương, ông Nguyễn Văn Nhung và ông Nguyễn Văn Ngọ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đức Thắng,                  TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 546
  • tháng này: 40270
  • Tổng lượt truy cập: 5181588