Thông báo khai nhận di sản bà NGUYỄN THỊ HẠNH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 131/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 40/62/19 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 2, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ HẠNH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : NGUYỄN HOÀNG DI                                           Sinh năm: 1987
CMND số       : 023 988 299 cấp tại CA Tp.HCM             
2)     Ông                 : NGUYỄN BÌNH MINH                                         Sinh năm: 1994
CMND số       : 025 217 992 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 40/60/26/17 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, TP.HCM
            Là con bà NGUYỄN THỊ HẠNH
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà NGUYỄN THỊ HẠNH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà NGUYỄN THỊ HẠNH (sinh năm 1957) chết ngày 20/02/2014 (Theo giấy chứng tử số 18, quyển số 01/2014 do UBND Phường 2, Quận 4, TP.HCM).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 40/62/19 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1286/2003 do UBND Quận 4, TP.HCM cấp ngày 24/6/2003; trước bạ ngày 10/11/2003.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà NGUYỄN THỊ HẠNH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà NGUYỄN THỊ HẠNH gồm:
-   Cha của bà NGUYỄN THỊ HẠNH tên là NGUYỄN VĂN NGỌC chết trước bà NGUYỄN THỊ HẠNH, có Giấy chứng tử.
-   Mẹ của bà NGUYỄN THỊ HẠNH tên là HỒ THỊ THANH chết trước bà NGUYỄN THỊ HẠNH, có giấy chứng tử.
-   Chồng bà NGUYỄN THỊ HẠNH là ông NGUYỄN PHI HÙNG, Sinh năm: 1954, nhưng đã ly hôn theo Bản án số 15/2006/QĐCNTT-HNGĐ ngày 03/02/2006 của Tòa án nhân dân Quận 4 Tp.HCM. Từ đó đến lúc chết bà HẠNH sống độc thân không tái hôn với ai.     
-   Bà NGUYỄN THỊ HẠNH có các người con như đã nêu trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, NGUYỄN HOÀNG DI, NGUYỄN BÌNH MINH đồng ý nhận di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ HẠNH để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà NGUYỄN THỊ HẠNH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND Phường 2, Quận 4, TP.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 599
  • tháng này: 40323
  • Tổng lượt truy cập: 5181641