Thông báo khai nhận di sản Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 234/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản  gắn liền với đất tại thửa đất số: 19, tờ bản đồ số 29, địa chỉ số 1/9 Thái Phiên, Phường 16, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 16, QUẬN 11, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : PHẠM NGỌC ĐĂNG KHOA                             Sinh năm: 1984
CMND số       : 023 787 301 cấp tại CA TP. HCM            
Thường trú     : 1/9 Thái Phiên, Phường 16, Quận 11, TP. HCM
2)     Bà                   : PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ                            Sinh năm: 1988
CMND số       : 024 256 538 cấp tại CA TP. HCM            
Thường trú     : 1/9 Thái Phiên, Phường 16, Quận 11, TP. HCM
Cùng là con của Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông PHẠM CÔNG THANH sinh năm 1958, chết ngày 03/10/2005 (Theo giấy chứng tử số 68/2005, quyển số 01/2005 ngày 04/10/2005 của Ủy ban nhân dân Phường 16, Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh).
Bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN sinh năm 1957, chết ngày 24/3/2004 (Theo giấy chứng tử số 23/2004, quyển số 01/2004 ngày 25/3/2004 của Ủy ban nhân dân Phường 16, Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản  gắn liền với đất tại thửa đất số: 19, tờ bản đồ số 29, địa chỉ số 1/9 Thái Phiên, Phường 16, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản  gắn liền với đất số BU 314593, số vào sổ cấp GCN: CH01391 ngày 11/6/2015 do Ủy ban nhân dân Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cấp; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 05/6/2015).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN gồm:
-   Cha và mẹ của Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN chết trước Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN, không có giấy chứng tử.
-   Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN có các người con như đã nêu trên
 (Đính kèm giấy khai sinh, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của ông PHẠM NGỌC ĐĂNG KHOA).
Bằng văn bản này, các ông, bà: PHẠM NGỌC ĐĂNG KHOA, PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ đồng ý nhận di sản thừa kế do Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông PHẠM CÔNG THANH và bà PHAN THỊ NGỌC TRÂN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 16, QUẬN 11, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 648
  • tháng này: 40372
  • Tổng lượt truy cập: 5181690