Thông báo khai nhận di sản Ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  352/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 27 tháng 8 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: 336/16 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG LINH XUÂN, QUẬN THỦ ĐỨC, TP. HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)      Bà                    :  CAO THỊ NGỌC LAN                   Sinh năm          : 1969
CMND số        :  022 267 100  Cấp tại CA TP.HCM  
Thường trú       : A12, Tổ 8, Đường 11, Khu Phố 4, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM
2)     Bà                    : CAO THỊ NGỌC HƯƠNG         Sinh năm         : 1971
CMND số       : 022 498 076  Cấp tại CA TP.HCM
Thường trú      : H13 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
3)     Ông                 : CAO XUÂN CHỨC                      Sinh năm         : 1974
CMND số       : 022 865 416  Cấp tại CA TP.HCM              
Thường trú      : E2, Tổ 8, Đường 11, Khu Phố 4, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM
            Tất cả là con ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH (có giấy khai sinh).
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
-         Bà ĐẶNG THỊ BÍCH sinh năm: 1942, chết ngày 28/01/1999 (Theo giấy chứng tử số 06/ĐKTH, quyển số: 0I do Ủy ban nhân dân Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM cấp ngày 01/02/1999).
-         Ông CAO VĂN CANH sinh năm: 1931, chết ngày 29/12/2006 (Theo giấy chứng tử số 94, quyển số 2006 do Ủy ban nhân dân Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM cấp ngày 29/12/2006).
 

III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 27, tờ bản đồ số: 104 (BĐĐC), địa chỉ: 336/16 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM theo:
-         Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 1388/SXD ngày 08/09/2003 do Sở Xây Dựng, Thành Phố Hồ Chí Minh cấp;
-         Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất ngày 11/03/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH gồm:
-   Cha và mẹ của ông CAO VĂN CANH không rõ tên chết trước ông CAO VĂN CANH không có giấy chứng tử (có tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân).
-   Cha và mẹ của bà ĐẶNG THỊ BÍCH không rõ tên chết trước bà ĐẶNG THỊ BÍCH không có giấy chứng tử (có tờ cam kết và tường trình về quan hệ nhân thân).
-   Ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH có 03 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: CAO THỊ NGỌC LAN, CAO THỊ NGỌC HƯƠNG và ông CAO XUÂN CHỨC đồng ý nhận di sản thừa kế do ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông CAO VĂN CANH và bà ĐẶNG THỊ BÍCH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 1437
  • tháng này: 63647
  • Tổng lượt truy cập: 5532772