Thông báo khai nhận di sản NGUYỄN VĂN CHÂU

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 345/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 43, tờ bản đồ số: 1, địa chỉ: 827/12/6 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM
  Kính gửi: UBND PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông NGUYỄN VĂN CHÂU để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)   Bà                      : LÊ THỊ MỸ LINH                                        Sinh năm: 1953
  CMND số         : 020 695 522  cấp tại: CA TP.HCM
Thường trú       : 827/12/6 Đường Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM
Là  vợ ông NGUYỄN VĂN CHÂU (có giấy chứng nhận kết hôn).
2)   Ông                   : NGUYỄN VĂN TOÀN                                 Sinh năm: 1984
  CMND số         : 023 787 918  cấp tại: CA TP.HCM
3)   Bà                      : NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG                         Sinh năm: 1993
  CMND số         : 024 850 441  cấp tại: CA TP.HCM
Cùng thường trú: 916/13 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM
            Đều là con ông NGUYỄN VĂN CHÂU (có giấy khai sinh)
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN VĂN CHÂU.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN CHÂU, sinh năm: 1957, chết ngày 01/07/2011 (Theo giấy chứng tử số 42, quyển số 1/2011 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM ngày 01/07/2011).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 43, tờ bản đồ số: 1, địa chỉ: 827/12/6 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 286601, số vào sổ cấp GCN: CH14608 ngày 23/09/2014 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân, TP.HCM cấp.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN VĂN CHÂU không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN VĂN CHÂU gồm:
-   Cha, mẹ của ông NGUYỄN VĂN CHÂU không nhớ tên chết trước ông NGUYỄN VĂN CHÂU không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân và giấy cam kết).
-   Vợ ông NGUYỄN VĂN CHÂU là bà LÊ THỊ MỸ LINH, Sinh năm: 1953 (có giấy chứng nhận kết hôn).  
-   Ông NGUYỄN VĂN CHÂU và bà LÊ THỊ MỸ LINH có 02 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh).
-   Lúc sinh thời ông NGUYỄN VĂN CHÂU không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết).
Bằng văn bản này, các ông, bà: LÊ THỊ MỸ LINH, NGUYỄN VĂN TOÀN và bà NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG đồng ý nhận di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN CHÂU để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN VĂN CHÂU hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 1375
  • tháng này: 63585
  • Tổng lượt truy cập: 5532710