1. Thân thiện và thủ pháp. Chân thành và trân trọng khách hàng. Lắng nghe, thấu hiểu để cấp giải pháp đúng pháp luật.

2. Giữ bí mật thông tin khách hàng.

3. Khách quan và trung thực. Trong việc bảo vệ và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng giao dịch.

4. Luôn bảo vệ hình ảnh và uy tính của văn phòng bằng “sự hài lòng” đọng lại trong tâm trí khách hàng khi nhắc đến dịch vụ công chứng.

5. Bất vụ lợi và tuân thủ những qui trình tác nghiệp trong hệ thống quản lý của Văn Phòng công chứng Gia Định.