Văn phòng Công chứng Gia Định được UBND TP. HCM ra quyết định thành lập số 3589/QĐ-UBND ngày 20/8/2008. Đăng ký hoạt động số 41.01.0003 ngày 15/10/2008-chính thức hoạt động từ 1/11/2008.

Trụ sở: 214/B11 Nguyễn Trãi, Quận 1.
(Ngã ba Nguyễn Trãi – Nguyễn Cư Trinh).

Tel:  629 11 117           Fax: 629 11 119

Văn phòng có 5 công chứng viên và 15 cán bộ công nhân viên.

Trưởng văn phòng: Công chứng viên Trần Quốc Phòng.

Thực hiện sứ mệnh: chứng nhận tính xác thực và hợp pháp của các hợp đồng giao dịch – góp phần tạo ra sự ổn định xã hội với mục tiêu: “An toàn pháp lý hôm nay – Thịnh vượng của ngày mai”